I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 2,44 kroner per kilowattime (kWh) onsdag og en makspris på 5,17 kroner. Det er enda mer enn maksprisen tirsdag, som kommer opp i 5,03 kroner mellom 17 og 18 på ettermiddagen.

Onsdagens snittpris per kWh er 30,8 øre høyere enn tirsdag og 93,2 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Støtten trekkes fra på faktura for nettleien.

Maksprisen onsdag på 5,17 kroner per kWh er mellom klokken 17 og 18. Den er 13,01 øre høyere enn tirsdag og 2,39 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 5,33 kroner.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 39,9 øre per kWh mellom klokken 6 og 7 på morgenen og er den laveste i landet.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.