Mørketiden er lang i nord, og vi ser dagslyset få timer av dagen. Vi setter pris på de få timene med dagslys vi får, men problemet ligger ikke i lite D-vitamin vi kan kjøpe på butikken. Gatelysene er problemet vi har i mørketiden. Gatelysene her i nord har stor verdi for å se mennesker, barn, unge og voksne!

For mørke gatelys som ikke er på er en realitet i Nordland. I mørketiden er det mørkt ute store deler av døgnet, men barna må fortsatt på skolen, mamma og pappa må fortsatt på jobb og vogntog må fortsatt frakte varer.

Alle som ferdes i trafikken har et ansvar for å gjøre seg synlig. Biler må være EU godkjent, fotgjengere som går langs veien burde bruke refleks, men veien vi kjører, går og sykler på må også være optimal.

Vi som ferdes i trafikken ønsker å føle oss trygge, i mørketiden er det både glatt på veien og mørkt. Hvis det skal være trygt for alle og ferdes i trafikken må vi ha gatelys som er på når det er mørkt. Gatelysene har lite for seg når de er avslått.

Når det er mørkt ute er det vanskeligere og se om det er glatt på veien. I disse situasjonene er gatelys nøkkelen.

Alle fotgjengere i trafikken burde bruke refleks. Når man bruker refleks minskes risikoen for ulykker med 85% ifølge Statens Vegvesen. Selv om refleks er livsviktig i trafikken så er realiteten at ikke alle benytter seg av den og når gatelysene i tillegg ikke er på kan vi miste liv.

Det er så viktig at kommuner, fylke og staten prioriterer å ha på gatelysene, også etter klokken 22.00 i hele Nordland, fylke og landet. Veiene vi ferdes på i Nordland skal være trygge, også i mørketiden!