Guri Melby (V), kunnskaps- og integreringsminister

Denne uken starter over 800 000 elever i skolen over hele landet. Etter et krevende år med korona, er det viktig at alle elever og ansatte får en så trygg og normal hverdag som mulig.

Jeg er veldig glad for at de aller fleste skolene kan starte på grønt nivå. Spente førsteklassinger kan ta med seg foreldre og besteforeldre til sin første dag i skolegården, og det blir godt for elevene å se lærere og venner i klasserommene.

Elevene skal få være mest mulig til stede på skolen. Samtidig er det viktig at skolehverdagen oppleves god og trygg for elever og ansatte utover høsten. Derfor har vi sammen med helsemyndighetene tatt flere grep for å sikre dette. Gjennom pandemien har vi prioritert at barn og unge skal få en mest mulig vanlig hverdag. Derfor er jeg glad for at vi bytter ut karantene med mer testing. Det vil gi mindre hjemmeskole og bidra til at elevene får mer tid og undervisning på skolen, i tillegg til at det bidrar til å holde smitten nede.

Regjeringen har også oppfordret kommunene til å prioritere vaksine til ansatte i skoler og barnehager. Det gjelder både første og andre dose. Jeg er veldig glad for at mange kommuner har gjort dette. Nå har alle ansatte fått tilbud om første dose, og med 89 prosent vaksinerte er barnehage- og skoleansatte vaksinert i større grad enn resten av befolkningen. Flere kommuner har allerede begynt å tilby andre dose til skoleansatte, og 12. august hadde 40 prosent av de ansatte fått andre dose. Med dagens raske vaksinetempo forventes det at mange flere lærere og ansatte i skolen vil være fullvaksinerte allerede de nærmeste ukene.

For de som er bekymret er det viktig å huske at én vaksinedose gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom. Skolene skal også fremover ha fokus på smittevern, og elever må fremdeles bli hjemme ved forkjølelsessymptomer selv om vi starter på grønt nivå. Ved smitteutbrudd kan kommunene i tillegg innføre rødt og gult nivå.

Forskning viser heldigvis også at svært få blir smittet på skolen. Derfor mener vi det er trygt for både elever og ansatte å gå på skolen. Vi håper dette blir en god høst med mer fokus på læring og trivsel for de unge.