I arbeidet med å øke studentvelferden jobber vi etter prinsippet om at en student er en student.

Nå ser vi at regjeringen mener at dersom du studerer ved Nesna så gjelder ikke dette. Da er du verdt mye mer enn studentene ved de andre syv studiestedene ved samme universitet. Vi har vært stille under denne betente Nesnasaken, men nå er vi lei av å sitte stille i båten og håpe på det beste.

Forrige uke kunne NRK melde at studenter som velger å studere ved Nesna kan forvente å få en betydelig redusert husleie hos samskipnaden. Denne husleien vil være på rundt 2500kr i måneden og med det være billigst i landet. Dette er et tydelig signal om at de som velger å studere ved Nesna skal bo nærmest «gratis».

Mange studenter har i de to siste årene under pandemien sittet alene på hybelen. De har blitt permittert og selv måtte betale fullpris på hybelen. Politikerne valgte å løse dette med mere lån til studentene, fordi dette var en «effektiv» måte å løse problemet på. Så kom strømkrisen og studentene fikk tilbud om ekstra stipend og mer lån. Vi opplever nå stigende matpriser som spiser opp mer av stipendet. Svaret fra regjeringen er at studentene ikke kan forvente noen økning av studielånet.

Mange studenter bruker over halvparten av studielånet på husleie under studietiden. Da er det ganske frustrerende som studentorganisasjon for alle studenter på Nord og se at regjeringen gjør så stor forskjell på studentene ved samme universitet.

Det er forståelig at regjeringen skal satse på Nesna, etter hva de har lovet velgerne sine. Problemet er hvordan de velger å gjøre det på. Hvorfor er en student på Nesna mer verdt enn studentene som studerer i Stokmarknes, Bodø, Mo i Rana, Levanger, Steinkjer, Namsos og Stjørdal? Kan studentene ved disse studiestedene forvente at regjeringen vil gjøre det samme for de?

Det jobbes med og ta vare på studentene etter pandemien. Dette er penger som kunne gitt økt studentvelferd ved å ansette flere rådgivere eller psykologer ved samskipnaden. Som alt annet handler dette om prioriteringer, her velger regjeringen og prioritere et enkelt studiested og heve de over resten. Som studentledere kan vi ikke se på at studentene ikke får et like bra botilbud, kun fordi de studerer på «feil» sted.

Hvordan vil dette påvirke studentvelferden videre? Nord universitet har andre studiesteder med samlingsbaserte studier som på Nesna. Kan man forvente at regjeringen i fremtiden vil styrke andre studiesteder i distriktene med denne type subsidiering?

Dette er en fornærmelse mot studentene fra regjeringen. Vi blir lært opp til at en student er en student, men nå gjør regjeringen det klart at Nesna er unntaket fra regelen