Denne uka kan folk i Bodø betale kr. 350 for å høre den tidligere leiesoldaten Joshua French holde foredrag om sine opplevelser i Kongo. Foredraget er en del av en omfattende Norges-turné, og beskrives i annonseringen som «utrolig spennende» og «gripende».

Kongo er et krigsherjet land. I 2018 anslo internasjonale hjelpeorganisasjoner at 13 millioner kongolesere hadde behov for nødhjelp. Fem millioner innbyggere er drevet på flukt. I dette landet tok French på seg oppdrag for militser som står bak vold og brudd på menneskerettighetene. Han tok betalte, væpnede oppdrag for grupper som har gjort seg skyldige i omfattende bruk av vold og overgrep mot sivile.

I ytringsfrihetens navn er French i sin fulle rett til å reise på turné å fortelle. Turnéen har imidlertid vakt sterke reaksjoner i mange byer. Reaksjonene har kommet på tvers av politiske skillelinjer og fra ulike miljøer. I Narvik ble det planlagte foredraget avlyst.

Bodø SV vil oppfordre Bodø-folk til å tenke gjennom om vi vil være med på å bidra til at denne tidligere leiesoldaten skal få godt betalt for å fortelle sin historie, uten å ta imot så mye som ett kritisk spørsmål. Kanskje kan pengene komme bedre til nytte annetsteds. Det fins flere hjelpeorganisasjoner som gjøre viktig, livreddende arbeid i Kongo.