En setning på strømregninga ga Gullborg gledestårer: - Noen som sitter der har litt vett i toppen

Gullborg Therese Holmedal (78) fra Haugesund ble fra seg av glede da hun leste hva som sto på fakturaen fra Haugaland Kraft.