Bodø kommune har sendt brev til seks aktører i Bodø sentrum for ulovlig skilting. Det er reklameplakater satt ut på fortau og i gata gjennom Glasshuset det gjelder. Reklamen er satt ut uten godkjenning fra kommunen, og butikkeierne er blitt bedt om å fjerne dem, uansett om de står på offentlig eller privat grunn. Tre av aktørene hadde frist sist fredag til å fjerne skiltene. De tre siste må være fjernet innen kommende fredag. Det har fått enkelte næringsdrivende til å rase.

Regelverket i Bodø kommune sier at det må søkes om tillatelse for å bruke fortau eller gate til blant annet reklameformål. Det er byggesakskontoret som håndhever reglene, og vei og trafikketaten som rapporterer om brudd på reglene når de kommer over tilfeller. Det er kommet fram at de som nå har fått pålegg om å fjerne skilt, ikke har søkt om nødvendig tillatelse. Da må næringsdrivende selv ta sin del av ansvaret for at skiltene må fjernes. Enhver plikter å sette seg inn i hvilke regler som gjelder. At de ikke har søkt, slår derfor tilbake på dem selv.

Når det er sagt, er det vanskelig å se at «reklamebukker» plassert inntil veggen er et stort problem. Det er riktig, og helt nødvendig, med regler for å sikre at svaksynte, funksjonshemmede, folk med barnevogner og andre kan bruke fortau uhindret. Men reklameplakatene det her er snakk om utgjør neppe noen stor fare eller hinder hvis de er riktig plassert. Publikum ser også stadig at ulike butikker setter ut stativ med klær eller andre varer like ved inngangsdøren. Vi har ikke registrert at disse har fått påpakning, og ordre om å fjerne dem.

I andre tilfeller, gjerne på andre deler av året, er både fortau og gata i Glasshuset smekkfull av salgsboder med lokal mat og julegaver, politiske partier med stands, misjonerende bokstativ der Bibelen er til salgs, organisasjoner med plakater som prøver å selge noe eller verve medlemmer, og andre aktiviteter. Det er vanskelig å komme fram selv for seende funksjonsfriske, og nesten umulig for dem med utfordringer. Vi antar at det er søkt om tillatelse. Sammenlignet virker det uforholdsmessig strengt å slå ned på noen få, beskjedne reklameplakater.

Venstres Ida Gudding, som selv har vært med på å vedta regelverket, er frustrert over de rigide reglene, og mener kommunen må legge til rette for næringsdrivende. Det er vi enig i. Samtidig kan det ikke være slik at hva som er lov overlates til tilfeldigheter og skjønn. Derfor må regelverket endres og presiseres, ved at det for eksempel gis klare føringer om plassering av både varer og skilt. Søknad kan droppes, hvis reglene følges. Det vil skape mindre byråkrati og frustrasjon.