Gå til sidens hovedinnhold

En politireform for fremtiden

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 1. januar 2016 ble 27 politidistrikter til 12 etter at Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre Arbeiderpartiet og KrF inngikk et forlik om at nærpolitireformen skulle gjennomføres.

Reformens mål er å gjøre politiet i bedre stand til å løse samfunnsoppdraget sitt. Man kan ikke legge under en stol at samfunnet endres og kriminaliteten blir verre, og mer kompleks. Derfor må politiet endre måten de jobber på. Et annet mål er følgelig at man får utviklet et godt fagmiljø som kan møte morgendagens utfordringer.

Fremskrittspartiet er en forkjemper for at politireformen gjennomføres og man får et effektivt politi i nærmiljøet der befolkningen bor, og ikke en byråkrat i Oslo-gryta som stempler en sak med ordet «henlagt»

Samtidig er det slik at i en undersøkelse gjort av Arbeidsforskningsinstituttet kommer det frem at To av tre politiansatte går hjem med en dårlig følelse etter endt arbeidsdag. Dette er beklagelig. Samtidig er det slik at politireformen er nødvendig. Målet med nærpolitireformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.

Det er ambisiøse mål i reformen, og nesten hele politiets virksomhet berøres av dette. Dermed har Fremskrittspartiet krav til at det gjennomføres gode prosesser og at gjennomførelsen ivaretar ansattes interesser og befolkningens krav og ikke minst forventinger.

For Fremskrittspartiet er det viktig at tjenestetilbudet - som er det som betyr noe for befolkningen - er i hovedfokus. Dermed må og skal denne reformen sørge for at tjenestetilbudet blir like bra i Lindesnes i sør som Nordkapp i nord. Befolkningen skal føle seg trygge uansett hvor de befinner seg.

Nærpolitireformen er tidenes største reform i justissektoren – og Fremskrittspartiet er glade for at reformen gjennomføres – men vi forstår problematikken som oppstår. Derfor er jeg glad for at statsråden har varslet en stortingsmelding med endringer slik at reformen igjen kommer på rett kjøl og din trygghet blir ivaretatt på en god måte. 

Kommentarer til denne saken