Gå til sidens hovedinnhold

En overvekt av fritidsboliger i små lokalsamfunn vil bli et økende problem

Artikkelen er over 1 år gammel

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Avisa Nordland har den siste uken satt søkelyset på boligproblemene på øya Myken i Rødøy. Myken er et sted der mye har gått i riktig retning de siste årene, med nye arbeidsplasser og økt tilflytting.

Nå kan alt dette stoppe opp, og årsaken er boligmangel. Det kan synes som et gigantisk paradoks, all den stund det finnes cirka 40 hus på Myken, men kun 12 fastboende.

Når det likevel er svært vanskelig å ordne boplass, er årsaken at de fleste husene brukes som fritidsboliger av mennesker som bor andre steder.

Butikken står alt i fare for å måtte legge ned, da driveren ikke lenger har noe sted å bo og derfor vil flytte. Også restauranten Bruket og destilleriet som produserer gin og whisky risikerer å miste sine ansatte på grunn av boligmangel.

På Myken er boligmangelen i ferd med å bli akutt, men andre småsteder sliter med samme utfordring: Folk som flytter fra stedet beholder sine hus og bruker dem som feriebolig, særlig om sommeren.

Årsaken er antakelig en kombinasjon av et jevnt over dårlig marked for salg, og ønske om å beholde tilknytningen til stedet. Begge deler er legitime hensyn, og ingen kan tvinge noen til å leie ut sin eiendom når de ikke bruker den selv.

I tillegg foretrekker noen å leie til turister, som ofte betaler bedre.

Ordfører i Rødøy, Inger Monsen beklager situasjonen, og håper kommunen kan hjelpe. Med hva er mer uklart, kommunen solgte for flere år siden sine hus på Myken.

Det finnes heller ikke så mange andre virkemidler, å bygge egne utleieboliger vil belaste kommuneøkonomien og vil dessuten ta tid å gjennomføre. I mellomtiden forsvinner arbeidsplasser, og andre uteblir pga. boligmangelen.

At Myken er ei øy vanskeliggjør også pendling fra nabobygder, der boligsituasjonen kanskje er lettere.

Da gjenstår egentlig bare å appellere til eierne av fritidsboligene om å leie dem ut oftere og prioritere fastboende leietakere.

Problemet er som sagt ikke unikt for Myken, og det har alt fått lovgiver til å øke mulighetene for kommuner til å innføre boplikt ved eiendomsoverdragelser.

Det kan også Rødøy gjøre, men det vil ikke løse problemene på Myken. Loven kan ikke gis tilbakevirkende kraft, og dette dreier seg uansett om flere boliger som ikke er kjøpt, men arvet.

Mer generelt er dette dog et problem små kommuner bør være oppmerksomme på. Tas det ikke grep vil overvekten av fritidsboliger i små lokalsamfunn bli et økende problem i Nordland, i takt med fallende folketall i årene framover.

Det vil igjen hemme mulighetene for næringsutviklingen for dem som blir igjen, og starte en enda mer negativ spiral.

Kommentarer til denne saken