Han pretenderer å være klassens flinkeste elev, men er det ikke; tvertimot ville han ha strøket til en eksamen, basert på et seriøst pensum. Men Riccardo Malandrino jonglerer med verbaler, ivrig efter å publisere eskatologiske profetier, kvasivitenskap om Altets opprinnelse, Israels enerett til Palestina, og ikke minst: Kritikk og fordømmelse av enhver som måtte ha andre meninger. Han utgjør dermed et spektakulært kasus, egosentrisk og suffisant; kort sagt: Egenskaper han er besjelet av, men som han tillegger andre å være befengt med.

Det finnes mange adjektiver man kunne lime på denne figuren, men for ikke å komme i konflikt med injurieloven, lar vi disse ligge. At han karakteriserer undertegnede som "en synkende skute med blafrende seil", anser jeg dog som en krank vits, men jeg kvitterer gjerne med at det er Malandrino selv som er ved å bli en plimsoller på intellektets bølgende hav. Én av flere rariteter ved Malandrinos tema, er hans epistemfobi, som gjør at han avviser bøker med tema som motsier hans partiske holdning. Han kritiserer undertegnedes referanser, og kaller dem "middelalderske".

At han selv fremhever skrifter som er opp til 1500 år gamle (Bibelen), basert på langt eldre overleveringer fra "hedenske" religioner i Assyria, Babylon og Egypt etc, "glemmer" han. Og bibelforskningens betydning i en for øvrig opplyst tid, ignoreres, for den avslører spesielt NTs tallrike inkonsekvenser, og ikke minst Jesu ukorrekte verdensbilde som basis for hans uakseptable dualisme, og for miraklene, myten om hans oppstandelse fra de døde og himmelfart. I en fotnote (kommentar i an.no) "påminner" Malandrino om Richard Dawkins´ ord om gudstro; det er da på sin plass å nevne Dawkins´ "spektrum" av sannsynligheter i den menneskelige vurdering av gudens eksistens, og hvor han inndeler spekteret i 7 punkter - fra 1: Sterk teisme: "Jeg vet!", til 7: Sterk ateisme: "Jeg vet at det ikke finnes noen gud!", via de øvrige punkter, så som 4: Upartisk agnostiker: "Guds eksistens og ikke-eksistens er presist like sannsynlig!"

Hawkins bok gir for øvrig et tydelig nok svar på hans holdning til gudsbegrepet. Han prøver ikke å bevise gudens ikke-eksistens, men presiserer hele veien usannsynligheten ved den. Fundamentalisme undergraver vitenskapen, og det er derfor av den største betydning for Homo sapiens´ kulturelle eksistens i såvel presens som futurum, at man motarbeider fundamentalismen, det er den man trenger en vaksine mot, og den er laget av reell kunnskap ...