For noen uker siden hadde statsråd Linda Hofstad Helleland (H) i et innlegg i AN med heading «Ungdommen ber om en moderne distriktspolitikk». Hun viser til at regjeringen har spurt ungdommen om hva som skal til for at de vil bo, arbeide og investere framtiden sin i distriktene. Svaret var tydelig «Utdanning og jobber, infrastruktur, både digitalt og for transport, videre gode skoler, helsetjenester, trygg beredskap og møteplasser. Så sier de videre at høyhastighetsnett, veier og kollektivtransport må være på plass

God morgen kjære statsråd, med den fine tittelen og arbeidsplass Distrikts- og digitaliseringsminister, Kommunal- og moderniserings – departementet.

Ja, når Statsråden mener at dette er nye ting er det betimelig å be om at hun våkner. Alt dette som står i Statsrådens innlegg er ting som vi i distriktene har kjempet for i mange år. Politikerne med Høyre i førersetet har med sin sentraliseringspolitikk og sin tro på at alt må være så stort for å være lønnsomt, bidratt til å rasere de tilbudene som ungdommen viser til.

Jeg har ingen tro på at Høyre vil legge om til en annen politikk som vil bidra til en mer rettferdig fordeling av godene og håper at de partiene som kjemper for fellesskapets interesser vinner høstens valg.