Gå til sidens hovedinnhold

En million til Visit Bodø er vel anvendte penger

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Få næringer ble hardere rammet av koronakrisen enn reiselivet. Alt fra transportselskaper, til overnattingsbedrifter og eventarrangører gikk på en kjempesmell i 2020. Riktig nok tok det seg noe opp i sommermånedene, men da primært med norske reisende, og primært gjennom campingplasser og hytteutleie.

Overnattingen på fylkets hoteller sank med 28 prosent fra 2019 til 2020, det er 1.137.743 færre overnattinger. Lavere utenlandstrafikk var hovedårsaken, den falt med 63 prosent. Et tap på over en million gjestedøgn er et tap på mange, mange millioner kroner i inntekter, og det er for overnattingsbedriftene alene.

Legg til matservering, lokal produksjon, lokale utflukter og andre som har inntekter fra turisttrafikken og tapene blir enorme.

Det er derfor bra at fylkesrådet i Nordland nå går inn med direkte støtte til fylkets fem destinasjonsselskaper. De får hver en million kroner så de kan komme seg gjennom denne tunge perioden, og være i stand til raskt å få fart i turisttrafikken igjen når reiserestriksjonene en gang kan lettes.

Destinasjonsselskapene er svært viktige for reiseliv- og opplevelsesnæringen i fylket, sier fylkesråd for næring Linda Helen Haukland til AN. Selskapene, som inkluderer Visit Bodø, har sentral kunnskap om det lokale reiselivet som blir svært viktig for riggingen av hele næringen framover, fortsetter hun.

Nå er ikke fem millioner kroner i støtte det som vil berge reiselivet i Nordland, men det er viktig at de går nettopp til destinasjonsselskapene, som på mange måter er navet i turistsatsinga. Andre statlige ordninger skal bygge opp om den enkelte reiselivsbedrift, og de er etter hvert blitt relativt rause.

For det å berge reiselivet er viktig for vår økonomi, ikke minst i et fylke som Nordland. Lofoten er vår store reiselivsdestinasjon, men også de andre delene av fylket jobber svært aktivt for å utvikle attraktive reisemål, enten det er hvalsafari i Vesterålen eller øyhopping på Helgeland.

Internasjonalt reiseliv er en vekstnæring og Nordland har mange attraksjoner som kan tiltrekke seg turister fra hele verden, om de utvikles og markedsføres godt nok.

Også her spille destinasjonsselskapene en nøkkelrolle. Ikke minst i en tid med økende konkurranse om de reisende og økt klimapress mot langdistanseflyginger. Det vil øke nødvendigheten av å omstille næringen for å møte nye krav, og nye turistgrupper.

Kanskje vil norske turister forbli den viktigste målgruppen, kanskje vil både transport og attraksjoner måtte tilpasse seg nye klimakrav. Uansett blir evnen til utvikling og kompetansebygging bli avgjørende for Nordlands reiselivsnæring, og også her spiller destinasjonsselskapene en nøkkelrolle.

I arbeidet med å holde lokale bedrifter flytende er jobben til destinasjonsselskapene med å koordinere, informere og gjennomføre kompetansehevende tiltak helt avgjørende, sier Haukland.

Kommentarer til denne saken