I mitt leserbrev om å være god nok eller ikke, var det sneket seg inn en feil, der det sto at "fordi jeg er god nok i meg selv må jeg ty til nåden for å bli frelst". Der skulle det stå: "Fordi jeg ikke er god i meg selv må jeg ty til nåden for å bli frelst". Og for å klargjøre dette enda bedre: Jesus Kristus tok på seg selv den straff som vi skulle ha for all den synd vi har foregått. Derfor får vi gå fri for straff og ende i fortapelsen når vi dør, dersom vi tar imot dette fantastiske tilbud ved å tro på Han. I Efesbrevet skriver. Paulus: "Av nåde er dere frelst, av tro, ikke av gjerninger, så ingen kan rose seg. Dette er Evangeliets glade budskap til alle mennesker.