Om et år er det igjen kommunevalg. Det skal velges hvem som skal styre skuta for neste periode, men vil det skje endringer? Før forrige kommunevalg hadde stort sett alle partier i Saltdal som fanesak Saltdalsskolen og skolebygg. Så sitter vi her da, tre år etter og hva har skjedd? Jo, i 2019 ble det laget budsjett og investeringsplan for de neste årene og det ble vedtatt å investere mange millioner, nærmere bestemt i overkant av 90 til opprusting av skolebyggene i Saltdal. Det ble hyret inn en komité som skulle utrede hvor det var mest prekært, for alle byggene er i så dårlig forfatning at de burde vært gjort noe med. I utredningen kom det frem at det skulle startes med Rognan barneskole.

Så kom det nytt budsjettår, og der kan vi se at det ble satt av midler til dette. I samme budsjett kan vi se at det planlegges helsehus og omsorgsboliger, samt at de mange millionene er flyttet litt hit og dit. Året etter gikk meget fort, med lite gjort. Byggene i kommunen forfaller mer og mer uten at det skjer noe fremdrift. Millionene flyttes enda litt mer uten at det i virkeligheten blir gjort noe. Nå er det like før nytt budsjett skal vedtas, og hva kan politikerne i Saltdal se tilbake på at de har fått gjennomført? Det er i hvert fall ikke gjort noen store endringer på skolebygg. Vi venter fortsatt på opprustningen, som alle politikerne var så enige om skulle prioriteres.