Det viktigste vi kan gjøre på for å få ei god framtid for gildeskålsamfunnet er å gjøre oppveksten fantastisk for våre barn og unge. Det er de som skal bære samfunnet videre. De er framtidens innbyggertall i Gildeskål. Alle må oppleve at det er så godt å vokse opp i Gildeskål at de velger å vende tilbake hit med sine familier når de blir voksne og skal slå seg ned. Hvis ikke våre egne unge skal velge oss om noen år, hvem skal da gjøre det?

Det kreves en skikkelig satsing for våre barn og unge. Det gjelder oppveksten de får i dag. Og det gjelder framtida til Gildeskål.

Vi kan ikke slå oss til ro med at det er godt for de fleste. Vi må få med alle. Vi må ikke finne oss i at noen vokser opp uten vi gjør alt vi kan for at våre barn har et samfunn, en barnehage, en skole og ei fritid som gir en trygg og god oppvekst. Alle skal få den oppfølging og støtte som trengs for at barndomsminnene blir så gode at våre unge voksne velger seg tilbake hit.

Når antall arbeidsplasser i Gildeskål går opp samtidig som folketallet går ned må stille oss spørsmål om hvorfor. Det er i alle fall slik at vi selv velger å bo der vi mener det er best for oss selv og våre familier. Hvis vi skal klare å få folk til å velge Gildeskål må vi hele tiden arbeide med å gjøre det så godt å vokse opp her at flere vil velge å flytte hit, og å bli værende her.

Det er hverdagslivet som avgjør. Og hverdagen for våre unge bør være det som står aller først når ny samfunnsdel av kommuneplan skal vedtas i år. Samfunnsdelen er kompasset for all politisk prioritering de neste årene. Å skape gode barndomsminner må være jobb nummer en når planen blir vedtatt.

Gildeskål Arbeiderparti gikk til valg på et barne- og ungdomsløft denne perioden. Vi fikk gledelig gjennom følgende vedtak i budsjettarbeidet for halvannet år siden:

«Et løft for barn og unge i Gildeskål. Det organiseres i 2020 et prosjekt for å finne ut hva vi skal gjøre i Gildeskål for å gi våre barn og unge en bedre oppvekst og større trivsel.» Videre inneholdt vedtaket konkrete momenter til hva gjennomføringen skulle inneholde. Jeg skriver skulle, for siden vedtaket ble gjort har vi ikke hørt noe.

Vedtaket er ikke fulgt opp. Det er ikke betryggende at posisjonen i Gildeskål nedprioriterer ei slik satsing. Fokuset må på plass. Både for at alle de som i dag vokser opp skal få en fantastisk opplevelse av å ha barndomsårene sine i Gildeskål. For å tiltrekke oss innbyggere som i dag velger andre steder å bo. Og sist, men ikke minst, for at vi skal få de unge Gildeskålværingene våre til å velge å komme tilbake når de blir voksne.

Gildeskål Arbeiderparti håper på å få med alle politiske partier i kommunen på dette når samfunnsdelen vedtas. Ei større satsing på barn og unges oppvekst er den viktigste investeringa vi kan gjøre, både for dem som vokser opp i dag og for framtidas Gildeskål.