Anne Grenersen tar i Apropos opp temaet igjen – uten særlige endringer i debattinnlegget som hun skrev for noen år tilbake, en gammel sak. Hun viser til kattene som ble fraktet med fly til Tromsø for å adopteres vekk, etter en storstilt aksjon på Røst der en mengde katter ble hentet ut fra en kattekoloni.

Les kommentaren her

Som Grenersen påpeker- mange av kattene ble avlivet av hensynet til dyrevelferd. Grenersen uttaler igjen at hun synes nordmenn som donerer penger til slike formål- å redde hjemløse katter, enten har for mye penger eller mangler økonomisk fornuft, og at alle kattene heller bør avlives. Det synes jeg er et ufornuftig argument.

Det burde være konsensus om at problemet er hjemløse dyr som lider under mangel av tilsyn. Årsaken er, i stor grad, at kattene ikke er steriliserte og slik får formere seg fritt. Og det gjør de til gagns. At noen mennesker donerer tid og penger til økt dyrevelferd bidrar ikke til å øke problemet. Det kan derimot bidra til at enkelte dyr får et bedre liv. Dessverre løser ikke dette det underliggende problemet. Det gjør heller ikke Grenersens forslag, avliving.

Det er mange mennesker som ikke føler ansvar for at dyr, og spesielt katter, lider. Et forslag om lovpålagt ID-merking og sterilisering vil derimot ansvarliggjøre samtlige katteeiere, og vil være en effektiv, forebyggende metode for å unngå dumping av kjæledyr og hindre at nye kattekolonier oppstår. Dette mener jeg er et viktig og konstruktivt forslag som vil kunne være en reell løsning på problemet.

Som seriøs katteeier har jeg ikke selv noe problem med å se til at mitt kjæledyr er ID-merket og kastrert. For ordens skyld er kjæledyret adoptert gjennom dyrebeskyttelsen Norge Bodø. Det kostet meg en tusenlapp, en pris jeg betalte med glede. Pus kan ikke lenger bidra til flere hjemløse kattunger, og jeg har fått en brummende pelsdott i hus som gir meg mye kos og glede. Fornuftig bruk av pengene mine, spør du meg.