Presidenten i Norges nærmeste allierte har åpenbart store, mentale problemer. Det har blitt mer og mer klart etter at Donald Trump tapte valget. Nederlaget synes å ha gitt hans narsissisme en ny og farligere retning.

Det hele toppet seg da en høyreorientert mobb inntok nasjonens nasjonalforsamling i et forsøk på å omgjøre valget. Mobben var blitt oppfordret av Trump til å marsjere mot Kongressen, etter at de gjennom flere uker er blitt foret med løgner og paranoide konspirasjonsteorier av samme mann og hans støttespillere.

Selv ikke etter at mobben hadde inntatt en bygning som representerer hjertet i amerikansk demokrati fant den amerikanske presidenten det nødvendig å ta avstand fra dem. Han hyllet dem tvert om, og kalte dem helter.

Man kan mene mye om Donald Trumps politikk. Han har oppfylt en rekke av sine valgløfter, og det finnes amerikanere som har fått det bedre under hans styre.

Men dette handler ikke om politiske uenigheter, dette handler om et bevisst forsøk på å overstyre demokratiet, eller med andre ord et statskupp. Ingen ting tyder på at Donald Trump kommer til å lykkes med det, til det er de amerikanske, demokratiske institusjonene for sterke.

Men Trump har fremdeles 13 dager igjen som verdens mektigste mann, og det bør bekymre oss alle: Donald Trump er så mental ustabil at han er kastet ut av både Twitter og Facebook, men han har fremdeles kodene til USAs atomvåpen.

Det som skjer er først og fremst en tragedie for det amerikanske demokrati. Men det har også følger for alle andre. USA er verdens mektigste land, har vært en ledende forkjemper for internasjonalt demokrati og er Norges klart viktigste allierte.

Slik sett er det beroligende at reaksjonene på det som nå skjer har vært klare og kontante over hele vårt politiske spekter. Selv tidligere støttespillere som Carl I. Hagen og ChristianTybring-Gjedde har tatt entydig avstand fra Trumps handlinger. Det er bra, selv om det godt kunne kommet før.

Det viser også at det politiske klima i Norge er uendelig mer fredelig enn i USA.

Skulle vi komme oss noenlunde uskadd gjennom de neste 13 dagene vil det også komme en ny tid i USA, med en president som vil kunne gjenetablere en viss normalitet.

Men Trumps arv vil fremdeles være der, videreført av et republikansk parti som beveger seg stadig mer mot en rent autoritær posisjon.

Republikanerne er Høyres søsterparti og de bør få klar beskjed fra Erna Solberg – som er viseformann i den internasjonale samarbeidsorganisasjonen for høyrepartier – om at de nå må endre kurs totalt, eller utelukkes fra dette samarbeidet.