Gå til sidens hovedinnhold

En dyster ettårsdag

Paradoksalt nok synes norsk smittevern ikke å ha kommet seg noe særlig videre siden mars 2020.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

I dag er det akkurat ett år siden pandemien traff oss for fullt. 12. mars 2020 erklærte regjeringen i realiteten unntakstilstand, og innførte de strengeste tiltakene noensinne i fredstid.

Det meste ble stengt, inkludert skoler og barnehager. Friheter vi til da hadde tatt for gitt ble tatt fra oss. Det var helt nødvendig i en tid der ingen visste hva vi sto overfor.

I dag vet vi atskillig mer, og da er det et åpenbart paradoks at vi på mange måter er tilbake ved start. Igjen lukker vi samfunnet, igjen trekkes vår friheter tilbake, etter noen måneder der vi trodde vi så et lys i enden av tunnelen.

Vi har ikke noe valg slik situasjonen faktisk er men da blir det helt legitimt å spørre hva regjeringen har gjort det siste året for å utvikle mer effektive smittevernstrategier enn de vi brukte i mars 2020.

Norge har stort sett taklet denne pandemien bedre enn andre land, om vi måler det i antall dødsfall. Vår økonomi har også tatt mindre skade enn andres, men det skyldes i stor grad at vi har enorme mengder oljepenger å ta av.

Men også der må man spørre hvorfor vi ikke er kommet lenger. I flere andre land er økonomien mye nærmere en reell gjenåpning, hos oss vil det ennå ta svært lang tid.

Over 200.000 nordmenn er fortsatt ledige eller permittert og Nav anslår at 3,7 prosent i år og 3,0 prosent neste år fortsatt vil være helt arbeidsledige. Antakelig må vi helt 2023 før det blir mer normale tilstander på arbeidsmarkedet.

Det er ikke bare samfunnet som har vært nedlukket, det samme har på mange måter demokratiet vært. Opposisjonen har vært svært lojal, og utfordret regjeringen på få områder.

Det var riktig i den tidligste fasen av pandemiene. Å få innbyggerne til å innse alvoret, og foreta de helt nødvendige, personlige smitteverngrepene avhang av at politikerne snakket med en stemme. I land der det ikke skjedde, der pandemien ble politisert fra dag en, førte det til svakere smittevern og høyere dødstall.

Nå er opposisjonen mer aktiv, og det er nødvendig. Norge hadde i realiteten null smitte i sommer. Hadde vi stengt grensen da, kunne situasjonen vært mye bedre nå. Opposisjonen foreslo etter hvert nettopp det, men det tok altfor lang tid før regjeringen gjorde noe.

Her burde opposisjonen i større grad brukt sin makt til å tvinge gjennom endringer. Korona blir garantert også et tema i valgkampen.

De neste månedene vil avgjøre hvem som har mest å tjene på det. Uansett er det viktig at partiene er ærlige på de uenigheter som finnes, uten å overdrive dem. For fremdeles er dette noe vi må komme oss ut av sammen, men nå uten å måtte være enige i absolutt alt.

Kommentarer til denne saken