Det har ført til indignasjon hos troende at korssymbolet har veket plassen for andre, mer normale vignetter i avisenes dødsannonser, og somme har ført som basis for dette at det er mangelen på respekt for «frelsen» at man har erstattet korset med skisser av ankre, fugler, hjerter, løvblad, solnedgang etc. En vurdering av saken burde kunne gjøres, og den må bli som denne: Helliggjørelsen, opp til kanonisering av et objekt, i dette tilfellet korset, mangler en rasjonell motivering. Den er imidlertid satt inn i koherens med den kristne «konfiskering» av Messias-ideen fra patriarktiden, ved å konstruere et bilde av en oppstanden Jesus, hvis død på korset skal ha frigjort menneskeheten fra evig pine etter døden. Jødene forkaster selvsagt denne myten, da Messias-ideen er forbeholdt jøder, og som, fortsatt i egenskap av den gamle tro, mener at deres – og kun deres – Messias, er den «som skal komme». Romerne er for lengst ute av Palestina, men det gjenstår en siste samling av jødenes barn, og den kan kun bli realisert ved at Messias kommer og tar makten.

Kirken, under keiser Konstantin den store, og andre, etablerte en religion som i begynnelsen besto av sekter som i Kristi navn sloss innbyrdes, inntil den ble en mektig politisk stat som tok makten i Europa, for etter hvert å bemektige seg deler av den øvrige verden. «Kristningen» foregikk under løfter om godt liv her og enda bedre hisset, alternativt evig pine etter døden, dersom man ikke fulgte Skriften og Troen.

Korset blir betraktet som symbol på Jesu død, og det synes derfor fra et annet (sekulært) hold å være interessant å se på hvordan de korstroende ville ha håndtert saken dersom delinkventen, den opprørske mannen fra Nazareth, hadde blitt henrettet på annet vis, fx med garrotte, giljotin (som f.ø. ikke var oppfunnet ennå!), sverd, tau eller øks? Ville de, som i dag bærer kors-miniatyrer, ha hengt på seg ett av de nevnte objektene?