Jeg leser i AN at Sjøgata skal bli bilfri gågate. For meg er det ingen god ide. Bodø sentrum er på god vei til å bli en død by. Tar du en tur gjennom sentrumsgatene, vil du se at det er mange svarte butikkvinduer. Grunnen er sikkert sammensatt, men få og dyre parkeringsplasser samt vanskelig tilgjengelighet for bil er trolig en sterkt medvirkende årsak.

Stenging av Sjøgata for biltrafikk vil definitivt forsterke problemet. I min situasjon er jeg avhengig av flere institusjoner som ligger i Sjøgata. Tannlege, medisinsk klinikk, fotterapeut og et par fortetninger. Det er neimen ikke mange HC-plasser i dag. Hvor mange blir det i den nye gågata?