Felleskap er vårt beste vern mot vanskelige tider, sa kongen i sin nyttårstale. På vegne av frivilligheten takker vi for den klare oppfordringen til å bli med og bidra med innsats for andre. Vi vet at frivilligheten betyr mye i Norge. Både for de som er med som frivillige, og de som bruker tilbudene vi har.

Under pandemien har mange av våre helselag og demensforeninger måttet endre på aktivitet og utsette eller avlyse planer. Det har vært tungt, nettopp fordi vi vet hvor mye det betyr at vi er der. I Nasjonalforeningen for folkehelsen har vi 500 lokallag som gjør en viktig forskjell i sine lokalsamfunn. Slik er det også med mange andre organisasjoner. Summen av frivillighet blir kraftfull, men vi vet samtidig at behovene er store.

Mange sliter med helsen, noen med ensomhet, og det blir stadig flere eldre som trenger litt ekstra tilrettelegging for aktivitet og deltakelse. I 2022 er det Frivillighetens år, noe som skal markeres på mange vis. Vi håper dette blir en ekstra inspirasjon til å melde seg inn i en organisasjon og bli med oss på laget. Vi trenger enda flere som kan gjøre en innsats. Kanskje nettopp du vil være med og bidra – gjøre en forskjell for en eller flere som trenger det?

Som vår kloke Konge sa det: «Det er en gave vi gir til oss selv – og til hverandre».