Det var med tungt hjerte at vi mottok beskjeden om at Roald Røde sovnet inn 31. Mai 2019, 91 år gammel.

En bauta i norsk kardiologi har dermed gått bort.

Roald Røde, ble født 24. Februar 1928 i Langfjordbotn i Finnmark. Etter endt medisinsk embetseksamen dro han etterhvert til USA, og som første Nordeuropeer studerte han romfartsmedisin i USA hvor han senere også tok sin spesialisteksamen. Han har hatt en lang og innholdsrik karriere inne sitt fagfelt; en oppdagelsesreisende innen kardiologien. Da han vendte tilbake fra USA tok han med seg mange nye behandlingsprinsipper. Han var uredd og hadde klokketro på at det han hadde lært ”over dammen” var rett.  Han var den første kardiologen i Nordland fylke på ´70 – tallet. Han måtte derfor etablere mye selv, han kom ikke til dekket bord. Ja han drev virkelig nybrottsarbeid innen sitt fagfelt. Han etablerte hjerteovervåkning, som en av de første i landet. I dag er dette en velfungerende avdeling med over 60 ansatte. Han var tidlig ute med trombolysebehandling ved hjerteinfarkt. I 1973 innførte han, 3 år før regionsykehuset i Tromsø, utredning av kransårer til hjerte, såkalt koronar angiografi. Han var også tidlig ute med å etablere pacemaker behandling, og her var han en frontfigur. Han etablerte også hjertesviktpoliklinikk ved sykehuset, som en av de første i landet. Dette er i dag en velfungerende poliklinikk for de sykeste hjertepasientene.

Roald Rode hadde en fantastisk og unik evne til å kommunisere med pasienter og pårørende. Han evnet å ”stenge resten av verden ute”, og få deg til å føle deg som den viktigste for han der og da, en egenskap flere av oss kan ta lærdom av.  Han var også en fantastisk læremester, ja han brant for faget. Når han på sitt sedvanlige vis, spontant begynte å undervise i avdelingen, flokket det seg rundt han av både sykepleiere og leger; her var det bare å lytte og ta til seg kunnskap. Han hadde en egen evne til å gjøre kompliserte ting forståelig. Han arrangerte sågar flere dagers EKG kurs på Saltfjellet hotell for yngre leger. Han var ikke særlig begeistret for byråkrati og ”unødvendige møter”. Da hadde han gjerne med seg faglitteratur han kunne lese hvis det ble for kjedelig, men han fulgte likevel godt med og bidro ved viktige beslutninger.

For sin mangeårige innsats for kardiologien i Bodø og Nordland ble Roald Røde velfortjent hedret med Kongens fortjeneste medalje i Sølv i 1998, noe han satt stor pris på.

Roald Røde var innovativ. Hans ureddhet og evne til å innføre nye behandlingsmetoder, som senere har blitt gullstandard, er kjent over hele Kongeriket. Jeg synes det var stas, da jeg som ung lege reiste på kurs og konferanser hvor jeg kunne fortelle at jeg jobbet ved Sentralsykehuset i Bodø, som det den gang het. Da svarte alle: Å! Der jobber jo Roald Røde, ja det er et bra sted å være, da lærer du mye. Vi føler oss privilegert og ydmyk vi som har vært så heldige å kjenne og ikke minst jobbet sammen med Roald Røde. Sterke personligheter som er innovative og banebrytende slik som Roald var, blir det dessverre mindre plass til og færre av innen dagens helsevesen. Roald Røde har satt et stort og varmt fotavtrykk i Norsk Kardiologi.

Våre tanker og medfølelse går til hans familie.