Natt til tirsdag ble flere av Amedias sentrale datasystemer angrepet av hackere og satt ut av drift. Dette rammer også Avisa Nordland, gjennom de datatjenester som leveres av Amedia sentralt.

En av effektene av dette er at Avisa Nordland ikke kommer ut på papir onsdag 29. desember. Det blir heller ikke mulig å lese papirutgaven på nett.

Avisa Nordland vil på det dypeste beklage dette overfor våre abonnenter og våre annonsører.

Både vi i AN og Amedia sentralt jobber med alt vi har for å rette opp i feilene, slik at vi raskest mulig kan trykke en papiravis igjen.

Vi håper det kan skje fort, men omfanget av dataangrepet gjør at det er umulig å love noe akkurat nå.

Det vi derimot kan love er at våre nettsider vil fungere som normalt, og fortløpende vil bli oppdatert med nyheter og informasjon.

Det gjør at vi fremdeles kan utføre vårt samfunnsoppdrag, om enn ikke i like stor grad som før angrepet.

Det er ikke minst viktig i en tid med stor frykt og uro rundt blant annet pandemien. Vær derfor trygg; siste nytt om den og andre viktige samfunnsområder vil du fremdeles finne på an.no.

Avisa Nordland er ikke alene om å være rammet av dette dataangrepet; ingen av Amedias aviser vil komme på papir i morgen. Dette fordi systemer for publisering av papiravis, annonser og abonnementshåndtering ikke fungerer som normalt.

Det gjør dette til et angrep ikke bare på enkeltaviser, men på en viktig del av demokratiets grunnstruktur.

Amedia og AN er ikke alene om å ha vært utsatt for denne type angrep den siste tiden. Nylig ble Helgeland Blad angrepet, det samme har Nordland Fylkeskommune og Nortura vært.

Hver på sin måte bidrar disse institusjonene til et velfungerende samfunn, ved å levere nyheter, mat og fylkeskommunale tjenester til befolkningen.

Slik sett er denne type angrep utenfra, for det er det dette dreier seg om, et angrep på hele vårt samfunn og hele vårt demokrati.

Uavhengig av om det ligger politiske, økonomiske eller andre årsaker bak denne kriminelle handlingen. Og uavhengig av hvem som står bak.

Avisa Nordland feirer om kort tid sine første 20 år. Dette er aller første gang i vår historie at vi ikke kommer ut med en papiravis.

Aviser som ikke kommer ut er da også noe vi helst forbinder med okkupasjon, undertrykkelse og sensur. Det var vanlig under den tyske okkupasjonen, heldigvis er det et sjeldent unntak i vår moderne tid.

Det gjør ikke situasjonen mindre alvorlig. For det er ingen tvil om dette er en villet handling, det skyldes intet uhell eller sammenfall av uheldige omstendigheter.

Det er et målrettet angrep på norske medier og den offentlige norske debatt.

Heldigvis har angrepet ikke lykkes fullt ut så lenge våre nettsider er oppe og går.

Men vi vet at mange - særlig blant våre eldre - har papiravisen som sin hovedkilde til informasjon om lokalsamfunnet, så skadevirkningene av dette dataangrepet må ikke undervurderes.

Avisa Nordland vil igjen beklage den belastning dette er for abonnenter og annonsører, og gjenta vårt løfte om å gjøre alt i vår makt for å gjør papiravisen fravær så kortvarig som mulig.

I mellomtiden oppfordrer vi alle til å følge med på våre nettsider, an. no, for oppdateringer om både denne situasjonen, pandemien og andre lokale og nasjonale nyheter.