Folk i Bodø har i løpet av de siste månedene fått tilbud om et nytt transportmiddel. Det er såkalte elsparkesykler, plassert ut av selskapet Bird.

Gjennom bruk av en app kan du finne ut hvor nærmeste sykkel befinner seg, plukke den opp og kjøre den dit du vil, for deretter å levne den der. Slik at andre kan plukke den opp.

Også andre norske byer har fått slike sykler, og flere steder har det skapt store problemer, ikke minst i Oslo der situasjonen nå er kommet ut av kontroll.

Det har ført til et stort antall ulykker og skader mens henslengte sykler hemmer framkommeligheten for blant annet svaksynte og eldre.

Nå vil byrådet i Oslo regulere bruken kraftig, blant annet ved å redusere antall sykler fra 25.000 til 8.000, pålegge utleier å fjerne sykler som sperrer veien og forbud mot bruk om natta.

Bodø er ikke der ennå, men problemet er økende. Mange er allerede plaget av henslengte sykler og senest torsdag var det en trafikkulykke med en elsparkesykkel i Rønvik.

Så langt har Bodø kommune nektet å inngå noen form for avtale med Bird. - De har bedt om en avtale, men vi ville ikke ha en avtale, sier prosjektleder for digital byutvikling i Bodø kommune, Thomas Schulzki til AN.

På den annen side har kommunen heller ikke lovgrunnlag for å nekte disse utleieselskapene å etablere seg i Bodø.

Det spørs om så passiv strategi er holdbar i lengden. Det vil neppe la seg gjøre å forby elsparkesykkelen, og det bør det heller ikke være. Selv om en av fire nordmenn i en fersk meningsmåling faktisk mener det bør skje.

Det viser primært en økende frustrasjon over utviklingen, men i seg selv er elsparkesykkelen et utmerket alternativ til fossildrevne framkomstmidler, og vil slik kunne bidra til et grønt transportskifte.

Men det betyr ikke at det kan være fritt fram når det gjelder bruken. En eller annen form for regulering er nødvendig, og kommunal- og moderniseringsdepartementet jobber nå med å lovregulere selskapene som ønsker å tilby elsparkesykler.

Dette er en prosess som vil ta tid, og i mellomtiden bør Bodø kommune gå i dialog med utleieselskapet for å se om de vil ta et større ansvar.

Deler av dette må nødvendigvis lovreguleres, som krav om bruke av hjelm og begrenset bruk på natta, men opprydding og fjerning av plagsomme sykler er noe selskapet bør kunne bidra til.

Jo større problemet med elsparkesykler blir, dess hardere kan reguleringen komme til å bli. Det er heller ikke selskapene tjent med. Det bør derfor også være i deres interesse å fjerne de verste ulempene ved den tjenesten de tilbyr.

Slik det er nå, kan det uansett ikke fortsette.