Fanget i

gamle skall

Røsker i rustne gitter

Avstengt fra

Liv og røre

Slitte stemmebånd

Orker ikke lenger bære

Ord som veier

Nok til å telles med

Der de teller stemmer