Påkjørt elg sperret kjørefelt i en time – politiet rykket ikke ut

Viltnemnda har hektiske arbeidsdager i disse tider, med flere utrykninger til elgpåkjørsler rundt om i distriktet.