Gå til sidens hovedinnhold

Elefanten i rommet i nominasjonsprosessen i Nordland

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Med politikere som støtter de næringsdrivende og bruker alle verktøy i verktøykassen for sterke og attraktive lokalsamfunn, skal vi også klare å få en positiv befolkningsutvikling», skriver nyvalgt sentralstyremedlem i Høyre til å representere Nord Norge i sentralstyret, Bård Ludvig Thorheim, sammen med Marianne Dobak Kvensjø og Odd Langvatn, kandidater i nominasjonsprosessen til Stortinget i Nordland Høyre, i Avisa Nordland 28. september.

Det kan gå bra, gitt at det overgripende, etnopolitiserende verktøyet «urfolk» i verktøykassen, blir tatt ut og legges til side. Kommer det til å skje? Det kan sentralstyremedlemmet og stortingskandidatene bekrefte eller avkrefte i et nytt innlegg i Fremover. Innbyggerne og næringslivet nord for Dovre må få vite hva fremtiden bringer.

Spørsmålet er relevant av flere grunner. 1: Partilederen Erna Solberg har forpliktet seg til å utvikle «Norges internasjonale forpliktelser overfor urfolk». 2: Høyres 1. nestleder Jan Tore Sanner, som tidligere ansvarlig for regjeringens såkalte samepolitikk, har sammen med etterfølgeren i KMD, Monica Mæland i flere sammenhenger, i skrift og tale, vist til samene som «folk og urfolk», og har fremmet og fått vedtatt tiltak som skiller på etnisitet og avstamning. 3: Svein Harberg, 1. nestleder i Høyres stortingsgruppe, innvalgt fra Aust-Agder, går inn for at formuleringen «det samiske folk, som urfolk» skrives inn i Grunnloven. Stortinget skal ta stilling til grunnlovsforslaget i neste stortingsperiode.

4: Den 11. februar i år publiserte Nordlys et debattinnlegg av Bård Ludvig Thorheim med overskriften «Fem punkter som bør inn i nordområdemeldingen for å snu befolkningsnedgang til oppgang». Under punktet om å anerkjenne at den viktigste ressursen i nord er nordlendingen, skriver Thorheim: «Vi trenger en aktiv stat i nord (..) som tar urfolksspørsmål på alvor».

I leserinnlegget 28. september nevnes ikke «urfolksspørsmål». Nu heter det «Vi skal ha en aktiv stat som legger til rette, som lytter til næringsliv og folk i et felles prosjekt for å skape mer lokalt». Har Høyrekandidatene i nominasjonsprosessen i Nordland kommet til at forskjellsbehandlingen på etnisk og avstamningsrelatert grunnlag, må opphøre?

Hver gang «urfolk» og samiske spørsmål og politikk omtales i offentlighet, føler folk implisitt og mellom linjene et nærvær av elefanten i rommet. En klargjøring fra kandidatene i nominasjonsprosessen er som nevnt, nødvendig. Begrepet urfolk er nemlig ikke et spørsmål. Urfolk er en døråpner for feil bruk av ILO 169 i norsk innenrikspolitikk, og dermed et verktøy i samelandsideologenes verktøykasse for bygging av Sápmi. Og nettopp dette har også dessverre Høyre forpliktet seg til. «Vi tror på Sápmi» er overskriften på partiets sametingsprogram for inneværende stortingsperiode. (Programmet er forøvrig en videreføring av programmet for perioden 2013-2017 som ble utviklet under ledelse av en Høyrepolitiker med æresmedlemskap i det rettighetsorienterte partiet NSR).

Med hjelp av visjonen "Vi tror på Sápmi" og veiviseren «Sápmi inn i fremtiden» sikrer Høyre, sametingspolitikere og et voksende byråkrati i sametingsystemet, permanent politisk innblanding, helt uten ansvar, i statlige, fylkeskommunale og kommunale anliggender.

Slik holder partidemokratiet liv i den gamle programposten om at «Høyre vil mot 2030 bidra

til å videreutvikle Sametingets virksomhet» hvor det ses bort fra bærebjelken i den

demokratiske idé; likeverdet. Det er på tide at folkevalgte lar seg betjene og lede av sin egen forstand, og ikke fortsetter med å umyndiggjøre seg selv.

Velgerne og medlemmene av Høyre har krav på å få vite hvor partiets stortingskandidater står i «urfolkspolitikken», og om de er villig til å gi norske statsborgere som i varierende grad er av samisk avstamning, grunnlovsvern som urfolk og ett folk, når dette forslaget kommer opp til realitetsbehandling i Stortinget i neste stortingsperiode.

Stortingskandidatene i nominasjonsprosessen avslutter sitt leserinnlegg slik: «Med politikere som støtter de næringsdrivende og bruker alle verktøy i verktøykassen for sterke og attraktive lokalsamfunn, skal vi også klare å få en positiv befolkningsutvikling».

Ved å fjerne «urfolk» som ILO-169 forpliktende, i verktøykassen, fjernes en bremsekloss for næringsutvikling nordenfjells. Det betyr også som konsekvens, en utgiftsbombe og et «demokratidødare» system mindre, for kommuner og fylkeskommuner.

Kommentarer til denne saken