Gå til sidens hovedinnhold

Eldrebølgen legger press på omsorgstjenestene

Artikkelen er over 1 år gammel

Mens antallet personer i alderen 80 år og oppover har vært nærmest uendret de siste ti årene, vil det bli en vesentlig økning i antall nordmenn over 80 de neste årene.

Alderssammensetningen i befolkningen viser blant annet at det var 164.000 flere nordmenn i aldersgruppen 60–79 år i 2018 sammenlignet med 2008.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Øker behovet

Siden sykehjem er en omsorgstjeneste forbeholdt de eldste, er det grunn til å tro at den demografiske utviklingen bidrar til å øke behovet for sykehjemsplasser ute i kommunene framover.

Det kan også være grunn til å tro at omsorgstjenestens tilbud av boliger med fast tilknyttet personell hele døgnet også blir mer etterspurt av personer i denne aldersgruppen.

Ingen økning

Nedgangen i antall institusjonsplasser for eldre de siste ti årene skyldes først og fremst færre aldershjem. Samtidig har en del sykehjemsplasser blitt omgjort til heldøgns akuttplasser etter at det i 2016 ble et krav om at alle kommuner skal ha et slikt tilbud. Likevel er antall sykehjemsplasser forholdsvis stabilt.

I 2012 var det 40.300 sykehjemsplasser, mens det i 2018 var i underkant av 39 600.

Kommentarer til denne saken