PARADOKSET

Vi hyller og priser landets kokker, som bringer heder og ære til oss – mens våre gamle sulter - Vi mesker oss med fjernsynets hjemlige og utenlandske kokker, som lager pinsett mat – mens våre gamle sulter – Vi spiser oss mette hjemme selv – mens våre gamle sulter.

SÅNN KAN VI IKKE HA DET!

De opplysninger som kom frem i TV-Debatten 28.september er så rystende, at vi – du og jeg – MÅ gjøre noe. Vi kan ikke overlate det til «Myndighetene», for de har i årevis unnlatt å gjøre noe. Når det i 2016 var 36 % underernærte gamle og det i 2020 hadde økt til 44.4 % - uten at noen myndigheter har tatt tak i det – så må vi finne andre måter å ta tak i problemet.

Det er 356 kommuner i landet og det samme antall Eldreråd. Det ville være naturlig, at disse reiste seg i protest i denne saken. Det kan vi nok ikke forvente, for de fleste eldreråd er blitt sandpøstrøings-råd, som «behandler» de sakene kommuneledelsen sender til dem. De glemmer, at de også har mulighet til å ta opp saker. Men selvom de gjorde det i dette tilfellet, tror jeg ikke det ville ha ført frem, for et «Råd» har bare mulighet for og gi – akkurat – råd ! Kommunestyrene trenger ikke følge rådet !

Det vi trenger er en ny Per Hovda – han som stod i spissen for Eldreopprøret i 1990 – da sykehjems situasjonen i Oslo var prekær. Han tordnet mot politikerne og fikk lynet til å slå ned, slik at han fikk gjennomslag for den såkalte «Eldremilliarden». Penger, som skulle gå til utbygging av sykehjem, men som nok sildret ned i andre kommunale sluk. 30 år senere er sykehjems situasjonen om mulig enda verre.

Vi trenger et Eldreopprør mot «Sultedøden» - vi trenger et Eldreopprør mot «Ættestupet anno 2021».