[GJENGANGEREN]: Bjarne Johannessen i Åsgårdstrand ble overrasket da han fikk høre et det ikke er lov å lade elbilen med et vanlig hjemmestikk i garasjen. Akkurat det overrasket ikke elektriker Helge Rognes.

– Bilforhandlerne selger biler i hopetall, men de sier ikke noe om at de blir nødt til å sette opp en ladestasjon hjemme. Og det overrasker meg. Det er jo en ganske stor ekstrakostnad de ikke hadde regnet med, sier Rognes.

I høst har han montert seks ladestasjoner hjemme hos folk. I likhet med installatør Allan Monrad fra D.E.M. elektriske, forventer han at de får mye mer å gjøre i tiden framover, etter hvert som elbilparken vokser.

Vanlig stikk i garasjen

I to og et halvt år har Bjarne Johannessen og kona Hanne, ladet parets Golf hybrid gjennom en 16 amperes stikk i garasjen.

Da nabo og elektriker Helge Rognes kom på besøk fikk han høre at det ikke er lov. Ifølge NEK-forskriftene, gjeldende fra 1. januar 2014, SKAL det være egen forbrukerkurs for elektriske kjøretøy.

– Hæ, må jeg ha det? svarte jeg Helge. Jeg er vant til at det koster penger når han kommer på besøk, men dette var det ingen som har informert meg om!

Hybriden har kort elektrisk rekkevidde, men det rekker inn til jobb i Horten og nesten hjem igjen. Like fullt protesterte han ikke da elektrikeren rådet han til å sette opp en universal ladestasjon, med større kapasitet.

18.000 ferdig montert

– Jeg hører på huselektriker Helge. Det må være lovlig. Det var penger vi ikke hadde regnet med å legge ut, men siden vi ser for oss at neste bil blir helelektrisk, bestilte vi laderen.

Den kostet 18.000 kroner, ferdig montert.

Han kunne valgt en billigere Mode 2-løsning. For rundt 6.000 kroner kan han sette opp et uttak, med egen kurs, ny sikring og jordfeilbryter, type B og eget oppheng for kabelen. Ulempen er at den lader maks 10 Ampere.

Tror det blir lovpålagt

– Foreløpig er det lovlig å gjøre det på den måten, men mest sannsynlig vil det komme krav om at elbileiere må ha en univsersal ladestasjon, Mode 3, hjemme, sier Rognes.

Installatør Allan Monrad forteller at firmaet selger enormt med ladestasjoner om dagen.

– Men de aller fleste lader med en vanlig stikk hjemme i dag. Vil det gi avkorting ved en eventuell brann?

Hverken Rognes eller Monrad kjenner til tilfeller der huseiere har fått avkorting av erstatningsbeløpet etter en husbrann, men de antar at det er noe forsikringsselskapene vil se på.

Jordfeilbryterne slutter å virke

En annen ting er at Monrad ser at jordfeilbryterne etter hvert slutter å virke. Jordfeilbryterens jobb er å beskytte mennesker og dyr mot strøm ved feil og redusere brannfare.

Til stikk og lader for elbil må det benyttes jordfeilbryter type B for å forhindre lekkasjestrøm fra elbilen kommer inn i den eksisterende installasjonen.

– Hvis man ikke benytter dette kan lekkasjestrømmer fra bilen ødelegge de vanlige jordfeilbryterne av type A slik at de ikke lenger fungerer, sier Monrad.

FAKTA OM ELBIL-LADING

Etableringer av ladestasjoner er regulert av forskrifter fra DSB og NEK 400, lavspenningsinstallasjoner.

DSB erfarer at noen elbileiere legger ladekabel gjennom vindu fra bolig. Dette kan medføre livsfare, og er ikke tillatt. Ladekabelen skal ikke forlenges med en skjøteledning, pga. fare for varmegang.

Ifølge NEK-forskriftene gjeldende fra 1. januar 2014 SKAL det være egen forbrukerkurs for elektriske kjøretøy.

DSB anbefaler å installere en Mode 3 på-vegg-lader, for best sikkerhet og rask lading. EU har også vedtatt at Mode 3, med Type 2-kontakt, skal rulleres ut på alle offentlige ladestasjoner fra 2018.

Normalt sikres lader med 16A eller 32 A, men kan også benyttes til semi-hurtiglading på 63 A, om effekten er tilgjengelig. (Mest aktuelle for borettslag).

Pris, ca. 18.000 kroner.

Mode 2 er en vanlig kontakt, men fra en egen kurs med maks 10A sikring, og jordfeilbryter, av type B. Her må ladeboksen få et eget oppheng eller krok. Pris ca. 6.000 kr.

Kilde: Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap.