Eksportfylket Nordland går så det suser. Mens flere andre fylker opplevde fall i eksporten første kvartal i år, økte Nordland sin med 52 prosent. Det er særlig fylker med en stor del av sin sysselsetting innen petroleumsnæringen som opplever fall. Ikke uventet etter det store og raske fallet i oljeprisene. Rogaland eksporterte for 36,6 prosent mindre, mens Telemark gikk ned med 41,6 prosent. Dette skjer altså mens Nordland setter nye eksportrekorder, og etter tre måneder er halvveis til eksportverdien for hele fjoråret. Her skiller Nordlands seg også kraftig ut fra sine nordlige nabofylker. Fra Finnmark sank eksportverdien med 14,8 prosent, mens Troms står tilnærmet i ro med en meget beskjeden vekst på tre prosent.

Dette viser igjen at næringslivet i Nordland på vesentlige områder skiller seg fra resten av landsdelens. Det er mye mer sammensatt, det er mye mer preget av industri, og det produsere mye mer kraft. Det betyr ikke at det er mindre behov for at Nord-Norge står sammen som region, i saker der de tre fylkene har felles interesser. Og det er en rekke saker. Men det betyr også at Nordland i tillegg må passe på sine egne interesser, der disse avviker fra naboenes. Og innen deler av næringspolitikken vil de ofte det.

 Det er flere grunner til at Nordland gjør det så mye bedre enn alle andre. En av dem er utvilsomt fallet i oljepris, som rammer en del tradisjonelt sterke eksportfylker hardt. Men fallet i oljepris virker også til Nordlands fordel på andre måter. Det har bidratt til svekke kronen, noe som gjør norske eksportvarer billigere i utlandet. Og det har redusert kostnadene for næringslivet i oljeimporterende land, noe som har gitt dem økte muligheter til å handle inn varer fra blant annet Nordland. Men dette er fordeler hele den norske eksportindustrien nyter godt av. Så når Nordland gjør det ekstra bra, skyldes det utvilsomt også innsatsen til fylkets næringsliv selv. En innsats som ikke bare gir økte inntekter, men flere arbeidsplasser. Slik sett har alle nordlendinger grunn til å glede seg over tallene.