Eierne gikk inn med 50 millioner: Oppdrettspenger skal løfte Nordic Smart House