Viser til Glimts forslag til planprogram av 10. mars 2022. Detaljregulering Bodø Storstue.

Her hevder Glimt følgende: Bebyggelsen som vil bli mest preget av den nye utbyggingen er bebyggelsen langs Thaleveien, som er av type leiligheter. På det høyeste er bebyggelsen på 8 etasjer (45,26 meter fra bakkenivå) og det laveste 4 etasje (33,17 meter fra bakkenivå) mot Thaleveien. Referat fra oppstartmøte med Bodø kommune 18. mars 2022 hevder Glimt følgende: «Stadionanlegget tilpasses bygningsmiljøet rundt, og skal ikke være et signalbygg».

Når en ser på bebyggelsens høyder langs Thaleveien Glimt har målt bebyggelsen til, skulle en tro Det var «Manhattan i New York» som hadde flytta til Thaleveien.

Ut fra forslag til planprogrammet avga styret i Hovdetunet borettslag uttalelse 11. mai 2022, der vi anmerket at høydetallene var feil og at det gir et forvrengt bilde av Borettslagets bygg mot Thaleveien, som er på 4 og 5 etasjer, her er høyden over bakkenivå på henholdsvis ca. 13 meter og 17,5 meter. Høyeste bygg i kvartalet er 7 etasjer (Kirkeveien 9).

PÅ informasjonsmøte 2. mai ble en presentert med følgende nøkkeltall. Tomt 53.000 m2, «fotavtrykk» bygg 25.630 m2 og BRA (bruttoareal, målt på innsiden til omsluttede vegger) på ca. 40.000 m2, hvor av halvparten bygges under bakkeplan. Brutto bruksareal er nesten 5 ganger så stort som Fylkeshuset.

Styret kunne i prinsippet akseptere et stadionanlegg på tomta, men ut fra konkrete krav herunder at høyden ikke skulle overstige 20 meter over terreng.

Selv om Glimt har fått oversendt riktige høydemeter av bebyggelsen i Thaleveien , inviterer de til nabomøte 14 . juni der de presenterer et stadionanlegg på 83.000 m2 , dobbelt så stort som første utkast og en høyde på 33 meter over terreng - tilsvarende en blokk på 11 etasjer. Hvorfor våre rette høydemålinger ikke blir tatt til følge av Glimt kan en lure på, men det kan sikkert Glimt gi et svar på.

Byggverket har en størrelse og fasong som bryter med alt i bylandskapet og det er ikke presentert noen skisser eller analyser som viser konsekvensene av det.

Fra første møtet vi deltok på 2. mai og til det siste møtet 14. juni har prosjektet totalt endret karakter. Det er ikke tatt hensyn til de innspill vi ga i innspillfasen. Det er mildt sagt å si «vi føler oss ført bak lyset».

Prosjektet slik det framstår nå kan ikke aksepteres.

Bodø kommune som reguleringsmyndighet har bestemt at de vil at området skal benyttes til ny stadion, og vil ikke at det benyttes til noe annet enn stadion. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll sier at fylkeskommunen vil ikke akseptere at det gjøres noe annet enn å bygge stadion.

Glimt snakker ikke bare om stadion, men et kjøpesenter med sportsbutikk, barnehage, bryggeri, lekeland, og eldreboliger for å nevne noe. Etter mitt syn dreier dette seg ikke bare om en stadion for sport - dette er eiendomsutvikling.