Nå har de bestemt seg for å senke eiendomsskatten

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Arbeiderpartiet, SP, SV, Rødt og MDG har blitt enige om en løsning for eiendomsskatten hvor bunnfradraget økes til kr. 500.000 allerede i 2017.

Det er flertall for forslaget som behandles i bystyret torsdag.

Dette betyr i praksis at eiendomsskatten reduseres med 980 kroner i året per bolig, det dobbelte for boliger med to enheter.

Dermed har de i stor grad fulgt Rødt som allerede 11. mars var ute og foreslo å doble bunnfradraget. 

De foreslo disse grepene: Å doble bunnfradraget fra 300 000 til 600.000 kroner, å fjerne faktoren for nybygg etter 2010 og å korrigere sonefaktoren for boliger i området Bremnes-Festvåg. De antydet at bystyremøtet i mai kunne være aktuelt for behandling av forslaget. 

Senere har rådmannen gjort det klart at det bare er skattetaksten og bunnfradraget bystyret kan gjøre noe med. Det øvrige, som soneinndeling, ligger til den sakkyndige nemnda og er ikke noe politikerne kan blande seg opp i.

Tirsdag la en samlet opposisjon (Høyre, Frp, Venstre og KrF) fram et forslag om umiddelbar stans i innkrevingen av eiendomsskatt. De ønsker også å senke promillesatsen fra 4,9 til 3,9, subsidiært å øke bunnfradraget fra 300 000 kroner til 600 000 kroner, altså er det politisk enighet om det siste. 

I forslaget ber de om at rådmannen innstiller innkrevingen av eiendomsskatten for skatteåret  2017 med umiddelbar virkning. Innkrevingen gjenopptas først når klagebehandlingen er gjennomført og riktig grunnlag for innkreving er fastsatt.

Fastsetting av antall terminer for innkreving, vurderes av bystyret når klagesaksbehandlingen er gjennomført og bystyret ber rådmannen sette inn nødvendige ressurser for at klagesaksbehandlingen er sluttført innen 1. juni 2017.

- Folk på alvor

- Vi har tatt folk på alvor, har brukt tida godt, jobbet knallhardt og boret oss ned i tallene. Mitt utgangspunkt som ordfører har hele tiden vært at dette skulle landes i juni. Nå har vi likevel arbeidet så mye med tallene at vi har nok oversikt til å vite at de grep vi gjør allerede nå er forsvarlige fordi de ikke rammer våre satsinger og vår evne til å utvikle kommunen videre, sier ordfører Ida Pinnerød i ei pressemelding.

Hun fortsetter:

- Det er avgjørende for oss at vi ikke fatter noen beslutninger som er uansvarlige eller rokker ved våre viktige politiske satsinger på barn og unge. Jeg vil berømme gruppelederne i SP, MDG, SV Rødt og Arbeiderpartiet for å ha jobbet godt og blitt enige om en fornuftig og ansvarlig løsning som gir en mer sosial innretning på eiendomsskatten. Samtidig er det viktig for meg å understreke at det er viktig at prosessen med klagebehandling får gå sin gang i arbeidet i nemndene, grunnlaget skal være rett.

- Eiendomsskatten er i hovedsak en skatt som treffer ganske godt, fordi det som hovedregel er en viss sammenheng mellom økonomi og hvilken bolig man bor i. Men det finnes unntak fra det, og å løfte bunnfradraget er å styrke den sosiale profilen på eiendomsskatten i Bodø.

Rødt vil fjerne

- Den dagen regjeringa, med Høyre og FrP i spissen, gir oss et så progressivt skattesystem at også de 10% rikeste bidrar like mye som vanlige folk til å finansiere velferdstjenestene våre, så vil vi fjerne eiendomsskatten på dagen, sier Rødts gruppeleder Linda Forsvik.

- Å øke bunnfradraget gir helt klart mest uttelling for de med den laveste inntekten og gir derfor den beste sosiale profilen på eiendomsskatten. Å senke promillen nå vil derimot gjøre det motsatte. Det vil gi mest til de med de mest kostbare eiendommene og størst betalingsevne, avslutter Forsvik.

- Stillingsstoppen rådmannen har innført, viser hvor alvorlig det er å risikere at kommunens inntekter reduseres i forhold til det vedtatte budsjettet. Ut fra informasjonen vi nå har, legger vi til grunn at stillingsstoppen oppheves, slik at vi både kan ansette flere lærere, styrke Krisesenteret som planlagt og bedre kapasiteten på klima- og miljøfeltet. Dette er viktige satsinger i samarbeidspartienes budsjett, sier Håkon Møller i Miljøpartiet de grønne.

Gruppelderne Randolv Gryt (SV) og Ingrid Lien (SP) setter pris på at det allerede nå foreligger en enighet som gir en bedre sosial profil og letter skattetrykket for alle, står det i pressemeldingen.

Artikkeltags