– De kommende årene vil normalrenten være høyere, men fortsatt moderat. Og over tid vil noe av rentebelastningen reduseres fordi kjøpekraften styrkes av reallønnsoppgang, heter det i forbundets analyse.

NEF anbefaler folk å forholde seg til boligmarkedet som normalt.

– Det er vanskelig å time et marked, men når usikkerheten er stor, er det mulig å gjøre gode kjøp. Konkurransen er mindre når mange sitter på gjerdet, og selgere vil lettere nedjustere sin prisforventning for å få solgt. Så snart priskorreksjonen utligner renteeffekten og høyere lønninger styrker kjøpekraften, vil boligprisene stabilisere seg og etter hvert stige igjen. Denne utviklingen kan komme raskere enn mange tror, skriver NEF.

Samtidig forutsetter eiendomsmeglerne flere ting, blant annet at Norges Bank får kontroll på inflasjonen i 2023.

– Det ligger i kortene at arbeidsledigheten vil stige i 2023, og det vil mest sannsynligsenke rentebanen. Paradoksalt nok kan det løfte boligmarkedet, som fungerer motsyklisk, skriver de.

NEF baserer dette på hva som skjedde under oljekrisen i 2015-16: renta falt, ledigheten steg, det var lite nye boliger på markedet, men boligprisene steg med nesten 25 prosent i Oslo.

(©NTB)