Eiendommen i Bodø skal selges. I kjelleren ligger det et klubblokale

Lokalene i første etasje har i mange år huset bilutleie-firma og frisør. Og i underetasjen holdt tidligere klubben Rainbow til.