Egil går nye veier. Satser 300 millioner på unik båt: – Håper interessen er der

Fiskebåtreder Egil Sørheim går nye veier for å kunne drive havfiske med minimale klimautslipp.