Fylkesrådet mener at satsing på hovedårene E6 og E10 tjener nordlendingene best. Det fremgår av innstillingen til Nasjonal Transportplan 2022-2033 til fylkestingets møte senere i april.

Det betyr at fylkestinget legger størst vekt på næringslivets behov. Som det mest eksportorienterte fylket i landet er det særs viktig at våre produkter kommer raskt og effektivt frem til de viktigste markedene i Europa. Dermed oppfylles den nord-norske "Kyst til marked"-strategien ved at det satses sterkest på hovedveinettet som er så viktig for sjømatnæringen.

Med styringspartiet Ap i spissen er det å håpe at E6/E10-veiene også blir liggende øverst etter behandlingen på fylkestinget. Også H vil sikkert stille seg bak dette forslaget. Håpet er at helst samtlige representanter for småpartiene også henger seg på - enighet vil gi styrke før behandlingen i Stortinget våren 2021. "Hilse-hjem-prosjektene" bør være færrest mulig for å oppnå tilstrekkelig slagkraft og seriøsitet i Oslo. "Lappeteppe-prioriteringen" hører kanskje endelig forhistorien til?

E6-satsingen betyr at det er håp om få en fullverdig stamvei sent i første periode 2022-2027. Gjenstående arbeider er først og fremst to parseller lengst sør på Helgeland og en tidsmessig oppgradering av tunellene i Sørfold. All kraft må også legges i å fullføre Saltfjellet nord og Ulvsvåg-prosjektet. Den sterkt trafikkerte veien Fauske-Bodø trenger også noen oppgraderinger. Uværet denne vinteren viser at brøyteberedskapen må forbedres, særlig for fjellovergangene. E10 vestover fra Fiskebøl må skredsikres

Med tydelige prioriteringer er det berettiget håp om sterkere gjennomslag for Nordlands primære ønsker. Vi burde ha mange gode argumenter; nordområdesatsing, beredskap og skarp prioritering. Mindre behov for firefeltsveier og doble jernbanespor rundt de store byene, milliardprosjekter på E39 osv bør i venteboksen. Vi bør også argumentere for å bruke det effektive selskapet Nye Veier som har vist at det kan bygge billigere, bedre og raskere enn Statens Vegvesen.

For jernbanen er det viktig med dobbeltspor Narvik-riksgrensen samt diverse tiltak på Nordlandsbanen for å oppnå raskere transport, særlig for gods. Mindre forpliktende er forslaget om støtte til arbeidet med å realisere Nord-Norgebanen til Tromsø som i beste fall hører en fjern fremtid til. Regjeringens planer om "Konseptvalgutredning" vil nok avklare den saken selv om det trolig vil være noen småpartier som vil bruke den banen som valgagn foran valget 2021....

Mange slag vil stå i Stortinget overfor andre landsdeler når de legger frem sine gigantprosjekter. Til vår fordel - i motsetning til forslag fra mange andre fylker, oppfyller vi nok bedre sentralmyndighetenes krav til samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det burde telle positivt - vi imøtekommer slike krav i stor grad, særlig hvis verdiene av våre sjømatprodukter blir hensyntatt!