Det begynner å bli en gjenganger at partiene som faktisk sitter på makta og pengesekken, men likevel ikke prioriterer E6, fremstår som strekningens høye beskytter i media. Nylig var fylkesrådet igjen på radio i NRK Nordland med sine krokodilletårer om E6. Denne gang v/fylkesrådslederen. Sist uke var det stortingsrepresentant Fagerås fra SV som var barmhjertig samferdselssamaritan. Det hjelper jo ingenting at Ap, Sp og SV i Nordland står frem og ønsker penger til E6 når de ikke makter å få regjeringen til å prioritere dette.

Den ulykkesutsatte strekningen gjennom Sørfold lå inne i Solbergregjeringens statsbudsjett for 2022, men ble tatt ut av Støre og co i 2023. Den var altså inne - men ble tatt ut. Prosjektet er overmodent, og høyt prioritert av Statens Vegvesen. Det ligger inne i Nasjonal Transportplan. Det eneste som mangler er å få penger på statsbudsjettet. Det kan regjeringen og SV fikse når statsbudsjettet skal revideres denne våren.

Strekningen ligger inne i Venstres alternative statsbudsjett. Det er vanskelig å ikke undre seg over at Venstre - uten representasjon fra Nordland på Stortinget - makter å finne plass til denne i budsjettet. Man skulle tro det ville være mulig også for Ap, Sp og SV - med tung representasjon fra den rødgrønne bastionen Nordland.

Nordland Venstre fremmer også uttalelse om E6 i fylkestinget denne uken. Der knyttes den til EUs sikkerhetsdirektiv, som 12 av dagens 16 tuneller ikke tilfredsstiller - og til den nye forsvarspolitiske situasjonen. Vi forventer at denne får støtte, og at Ap, Sp og SV leverer på den viktigste strekningen i Nordland. Det står om liv.