4. oktober var den internasjonale dagen for dyrene. Den ble stort sett forbigått i stillhet. Hva er denne dagen verdt for dyrene i landet vårt?

Det hevdes at vi har en av verdens strengeste dyrevelferdslover. Det hjelper ikke dyrene stort når den ikke blir håndhevet. Rettsvernet for dyr er fortsatt elendig. Dyremishandling blir sjelden straffet, og strafferammen på 3 års fengsel er aldri tatt i bruk, til tross for mange saker der dyr er blitt mishandlet og vanstelt på det groveste. Tilsynet som skal ivareta dyrevelferden svikter gang på gang. Dyretragedien i Midt-Troms, der 80 sauer sultet i hjel etter å ha vært innesperret hele sommeren, ble varslet til Mattilsynet 3. juli. Den kunne vært avverget hvis Mattilsynet hadde gjort jobben sin.

Dyr som sviktes av eierne risikerer å bli sviktet av Mattilsynet også, og i siste instans av rettsvesenet. Mattilsynet ser ofte gjennom fingrene med at regelverket brytes. Folk må i mange tilfeller kjempe i årevis for at Mattilsynet skal følge opp, og det ender ofte med at dyreholdet får hangle videre. På denne måten undergraves respekten for lovverket, og mange dyr får ikke engang det minimum av velferd som de har krav på.

Dyrenes dag har liten betydning for de millioner av dyr som aldri ser dagslys og aldri får trekke frisk luft. De som ikke vet om noe annet enn murvegger, stålrør, betonggulv, burrister og larmende fjøsvifter. De som ikke har noe annet i vente enn slaktebilen og slakteriet. De merker ingenting til dyrevelferdsloven og individets egenverdi. De er utslettet som individer fra det øyeblikket de blir født og får et nummer i øret.

Hvis den oppskrytte dyrevelferden skal ha troverdighet, må den på dagsorden. Regelverket må styrkes, det må håndheves og dyrene må bli sett som individer. Det hjelper ikke at dyrevelferdsloven erkjenner dyrs iboende verdi når forskriftene er helt i utakt og dyrene forsvinner i industrielle systemer som tingliggjør dem. Dyr som har gode eiere kan ha det bra, men dyr skal ikke være prisgitt eierne. Hele systemet - fra landbruksministeren, Mattilsynet, politiet og rettsvesenet - må under lupen. Hele kulturen som er gjennomsyret av synet på dyr som objekter.

Dyr er ikke objekter. De er følende, sansende, nysgjerrige, lekne, utforskende og intelligente medskapninger.