Bonde fratatt retten til dyrehold etter gjentatte lovbrudd

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Mattilsynet har fratatt en sauebonde i Nordland retten til å holde produksjonsdyr etter det som skal være gjentatte lovbrudd gjennom en årrekke.

– Dyrene skal ha god velferd, og det hadde de ikke i dette fjøset. Enkelte dyr var så avmagret at det var like før de sultet i hjel, sier spesialinspektør Asle-Håvard Miklegard i Mattilsynet til NRK.

Tilsynet har gjennom flere år fulgt dyreholdet hos sauebonden i Nordland og påvist gjentatte og grove brudd på dyrevelferdsloven. I tolv tilfeller har Mattilsynet registrert avvik ved tilsyn på gården. Avvikene gikk på manglende mat og vann, manglende stell, fjerning av gjødsel, plassmangel og i flere tilfeller avmagrede dyr.

Ved det siste tilsynet våren 2017 besluttet Mattilsynet å tvangsavvikle dyreholdet.

I de verste tilfellene har dyrene gått uten tilstrekkelig tilgang på mat og vann og har måttet stå og ligge i sin egen avføring. Over 30 dyr er blitt avlivet eller slaktet i perioden fra 2012 til 2017 på grunn av avmagring.

« … du manglar forståing for kva som krevst for å sikre dyra god velferd i ein slik grad at vi vurderer risikoen for at dyrevelferdslova igjen blir broten og at dyr igjen blir påført alvorlege påkjenningar og belastningar er overhengande, dersom du får halde fram med produksjonsdyr», skriver tilsynet i vedtaket.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken