Her kunne du overnatte i gamle Bodø

26. desember 2017, kl. 20:30

AN har dykket i arkivet til hoteller og hospitser.