De fleste velgerne i kommunen får valgkortet for kommunestyre- og fylkestingsvalget tilsendt digitalt i stedet for på papir i postkassen.

I begynnelsen av august får velgere en SMS med lenke til valgkortet.

Hvis velgeren ikke har digital postkasse ligger valgkortet på en personlig side på valg.no. ID-porten, som velgerne kjenner fra en rekke andre offentlige og private tjenester, brukes ved innlogging.

Digitalt valgkort

Velgeren får en SMS med en lenke. Du åpner denne lenken, kommer til pålogging i ID-porten. Du logger deg på ID-porten, og kommer deretter automatisk til valgkortet ditt. Du kan enten lagre valgkortet på mobilen, ta et bilde av dette, eller logge deg på når du kommer til valglokalet.

I valglokalet kan du gå inn i avlukket, finne din stemmeseddel, og så gå til urnen. Der må du vise legitimasjon, og valgkortet ditt. Det kan være lurt å ha valgkortet klart før du kommer til urnen, enten som et bilde, eller ha logget på og valgkortet klart på mobiltelefonen.

Du må ikke ha valgkortet med deg for å stemme, men det sparer deg for tid.

Har du reservert deg mot digital kommunikasjon med det offentlig, eller ikke har benyttet ID-porten på 18 måneder, får du valgkortet på papir via brevpost.

Bodø kommune deltar i et forsøk med elektronisk utsendelse av valgkortet. 18 kommuner deltar i forsøket og rundt 550 000 velgere får i år valgkortet sitt digitalt. Det er Valgdirektoratet som har ansvaret for forsøket på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

- Det er verdifullt at velgerne i kommunene deltar i et slikt forsøk. Da kan vi høste erfaringer om hvordan velgerne kan få valginformasjon i framtiden, sier direktør i Valgdirektoratet, Bjørn Berg.

Forsøket gjør valgkortet mer tilgjengelig og fører til mindre bruk av papir og en reduksjon av kostnader.

- Det skal være lett å avgi sin stemme, og valginformasjon må derfor også være tilgjengelig for velgerne der de de trenger det og når de trenger det. Derfor må vi hele tiden se på nye måter for å sende informasjon til velgerne, sier Berg.

Forsøket skal evalueres i etterkant av valget, og evalueringen er viktig i utformingen av hvordan valginformasjon ser ut i framtiden.

Følgende 18 kommuner deltar i forsøket:

Bergen, Bodø, Fredrikstad, Færder, Gjøvik, Gloppen, Grimstad, Hamar, Hå, Lillesand, Skaun, Skien, Stjørdal, Tromsø, Ulstein, Vadsø, Vanylven og Vågan.