Gå til sidens hovedinnhold

DSB: Kommunene i Nordland jobber bra med beredskap, men må ta eierskap til egen risiko

Artikkelen er over 2 år gammel

Nordland er et av fylkene med størst positiv utvikling, sier fylkesberedskapssjef Asgeir Jordbru i Nordland.

DSBs årlige kommuneundersøkelse viser at 60 prosent av kommunene i Nordland oppfyller krav til kommunal beredskapsplikt. Mer samarbeid vil gi enda bedre samfunnssikkerhet i kommunene.

Det skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i en pressemelding.

– DSBs årlige kommuneundersøkelse bekrefter at kommunene i Nordland jobber bra med samfunnssikkerhet, men de må i større grad ta eierskap til egen risiko og sørge for oppdatert planverk, sier direktør Cecilie Daae i DSB i pressemeldingen.

Størst positiv utvikling

Risikoforholdene endrer seg over tid. Naturhendelser som skred eller flom, eller etablering av et nytt utbyggingsområde i kommunen, vil gi behov for nye risikovurderinger. Det er derfor viktig at kommunens risikoanalyser og planer for beredskap og krisehåndtering er oppdatert.

– Nordland ligger fortsatt et godt stykke under landsgjennomsnittet av de kommuner som oppfyller flest lov- og forskriftskrav etter kommunal beredskapsplikt. Men de er samtidig et av de fylkene med størst positiv utvikling de senere år, sier fylkesberedskapssjef i Nordland, Asgeir Jordbru, i pressemeldingen.

Nordland rammet av naturhendelser

62 prosent av kommunene i Nordland har hatt alvorlige naturhendelser de siste to årene. Det dreier seg i hovedsak om sterk vind og skred. I tillegg nevnes langvarig kulde og problemer med tele.

Naturhendelsene har både ført til problemer med framkommelighet og svikt i forsyning av energi og elektronisk kommunikasjon. Kommunene rapporterer også om skader på private boliger og infrastruktur, men over halvparten sier at naturhendelsene ikkeførte til alvorlige hendelser.

– Skal vi unngå at kostnadene og skadene blir for store, må det forebyggende samfunnssikkerhetsarbeidet i kommunene styrkes. Og vi må jobbe mer systematisk for å sikre at det ikke bygges der det i framtiden vil bli utfordrende eller farlig å bo, sier Daae.

Økt potensial for samarbeid

Ifølge DSB er det en klar sammenheng mellom kvaliteten på samfunnssikkerhetsarbeidet og de kommuner som samarbeider tett med for eksempel politi, frivillige organisasjoner, storulykkevirksomheter, energi- og nettselskaper, Avinor, Kystverket, Forsvaret og Sivilforsvaret. Antall kommuner som har et slikt samarbeid har økt betydelig i Nordland.

I pressemeldingen kommer det fram at kommunene i fylket samarbeider mer med Forsvaret enn landsgjennomsnittet for øvrig. DSBs anbefaling er å øke samarbeidstakten ytterligere der dette er mulig. I tillegg har 63 prosent av kommunene i Nordland etablert Kommunalt beredskapsråd.

Utvalgte tall om Nordland i Kommuneundersøkelsen

– 40 av 44 kommuner i Nordland besvarte årets kommuneundersøkelse.
– 60 prosent av kommunene i Nordland oppfyller de viktigste kravene til kommunal beredskapsplikt. Dette er en forbedring fra fjorårets resultater.
– 60 prosent av kommunene i Nordland har en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som oppfyller utvalgte krav.
– 48 prosent av kommunene i Nordland har en overordnet beredskapsplan som oppfyller utvalgte krav.
– 96 prosent av kommunene i Nordland har øvd overordnet beredskapsplan siste to år.
– 73 prosent av kommunene har en plan for oppfølging av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

Kommentarer til denne saken