Ny E6 gjennom Sørfold får ikke midler til oppstart.

Men i stedet har regjeringen valgt å bevilge midler til E6 Sørelva–Borkamo i Saltdal.

«Regjeringen foreslår å bevilge 6,1 milliarder kroner til Nye Veier i 2023. Strekningen er på om lag 20 km og det er lagt opp til byggestart i 2023.

Dagens vei er til hinder for et sammenhengende og effektivt stamveinett i regionen. I hovedsak dreier dette seg særlig om smal og svingete vei med mange ulykker og med vanskelige kjøreforhold om vinteren.

Veien planlegges som en tofelts vei med fartsgrense 90 km/t og forsterket midtoppmerking», står det i statsbudsjettet.

Saltdal

Statens vegvesen anslår at etaten har investert drøyt 30 millioner kroner på å klargjøre prosjektet for bygging. Om lag 20 millioner til reguleringsplanlegging og ti millioner på fysisk arbeid langs veien.

Kommunikasjonsdirektør Christian Altmann opplyser til AN at den høye prisøkningen vil gjøre det tøffere å prioritere prosjektene Nye Veier har fått 6,1 milliarder kroner til.

- Vi opererer med cirka én milliard kroner, sier Altmann om rammene for E6-prosjektet i Saltdal.

- Meget gledelig, sier Saltdal-ordfører Rune Berg til AN.

- Jeg hadde litt tanker om at det kunne skje, fordi det er ikke noe stort prosjekt, så jeg hadde forhåpninger, sier ordføreren - som i stedet er spent på hva kommunen får:

- Jeg håper på et godt kommunebudsjett, men det må jeg få sette meg inn i.

Han reagerer imidlertid på at nabo Sørfold i nord sitt E6-prosjekt ikke kom med i statsbudsjettet:

- At Sørfold ikke kom med er midlt sagt ei katastrofe for oss i Salten. Forferdelig trist at vi ikke får gjort noe med sambandet der, sier Saltdal-ordføreren.

Sørfold

I statsbudsjettet for 2022 ble det satt av midler til forberedende arbeid for å sikre at flere prosjekt i Nasjonal transportplan 2022–2033 kunne bli klare for anleggsstart. Dette gjaldt blant annet E6 Megården–Mørsvikbotn.

– Med regjeringens budsjettforslag ligger det ikke an til at noen av disse vil bli startet opp i 2023. Det er heller ikke satt av midler til forberedende arbeid. Videre framdrift i prosjektene vil bli vurdert fram mot statsbudsjettet for 2024, skriver regjeringen.

– Vi er svært skuffet over at E6 Sørfold ikke prioriteres i statsbudsjettet. Dette er en utsatt strekning som over lang tid nå har hatt behov for oppgraderinger. En svært ulykkesbelastet strekning som Statens vegvesen har prioritert på topp. At prosjektet ikke prioriteres, er vanskelig for oss å forstå. Dette er et gryteklart prosjekt som kan settes i gang umiddelbart og vil bidra til arbeidsplasser og verdiskaping i regionen vår, sier Kristin Haugen i BRUS.

– E6 gjennom Sørfold er hovedpulsåren som knytter Nord-Norge sammen. Både næringslivet og folket trenger en trygg og sikker vei som sikrer at produktene kommer ut til markedet på en sikker måte og at befolkningen skal være trygge når de ferdes på veiene. Nå må politikerne få øynene opp og prioritere strekningen, i Stortinget, for folket og for næringslivet, avslutter BRUS-direktør Elnar Remi Holmen.

33,4 milliarder kroner går til Statens vegvesen, 6,1 milliarder kroner til Nye Veier og 19,4 millioner kroner til Vegtilsynet. Veiprosjektene E134 Oslofjordforbindelsen (Viken), E134 Røldal – Seljestad (Vestland) og E16 Hylland – Slæen (Vestland) settes også på vent.

– Selv om noen av de store prosjektene ikke starter opp nå, vil det være midler til noen mindre prosjekter. Det er jeg glad for. Vi må være forsiktige med å starte opp for mange prosjekter med tanke på faren for at økonomien kan bli overopphetet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Vegvesenets investeringer foreslås redusert med 2,6 milliarder kroner, ifølge Statens vegvesen.

– Dette er et meget stramt budsjett. Vi har hatt en flat bevilgning de siste tre årene, samtidig som prisveksten er høy innenfor drift, vedlikehold og utbygging. Når prisveksten må dekkes innenfor eksisterende rammer, betyr det lavere aktivitet. Vi skal fortsatt prioritere å holde veiene åpne og trygge, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland i Vegvesenet.

Sjekk alle tildelingene for Nordland her.