Gå til sidens hovedinnhold

Dreper vindturbiner fugler?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Én av mange protester mot vindturbiner (vindmøller) er at den dreper fugler i massevis. Saken er undersøkt av ornitologer gjennom mange år, og statistikker er utarbeidet. Som et eksempel kan nevnes studiet ved flere av havvindmølleparkene som ligger på danskekysten, f. eks. Nysted Havmøllepark sør for Lolland i Østersjøen, som består av 72 møller med en høyde på 69 meter og med vinger med en lengde på 41 meter. Ifølge en lang rekke observasjoner unngår fugleflokker mølleparkene som oftest ved å endre kurs og dermed fly utenom. I flere tilfeller holder fuglene seg under flygingen mellom korridorene som de rekkestilte møllene danner. Ikke desto mindre hender det at fugler kolliderer med roterende møllevinger, i likhet med det som skjer med andre og stillestående menneskekonstruerte installasjoner, som bruer, fabrikker (bl.a. vannkraftverk), flaggstenger, gondol-waier, høye hus, høyspentledninger, kommunikasjonsmaster, skipsmaster, stillaser, telefontråder, transformatorer og tårn (som kirketårn). Hva angår den sterkt reduserte sjøfuglbestanden (alkefugler), skyldes fenomenet ikke kollisjoner med vindmøller, men simpelthen mangel på føde i havet (kreps, småfisk, muslinger). En sak som må tas ekstra hensyn til, er at sjøverts vindkraftanlegg bør legges utenom typiske havørn-områder, noe som Smøla-tragedien (ørnedød) gir en viktig påminnelse om.

Analyser viser at vindmøller dreper 0,27 fugler pr. GWh. Tall for atomkraftverk 0,42, kullkraftverk 5,18; ergo over 10 x så høy dødelighet som for atomkraftverk, og nesten 20 x høyere enn for vindkraftverk. For en tid tilbake ble det i det vitenskapelige tidsskriftet NATURE vist en artikkel som estimerte at ca. 46.000 fugler ble drept av vindmøller over en periode i USA, mens tilsvarende kalkyle for fugler drept av katter lå på 100.000 000 over samme periode.

«Den måken som ser lengst, flyr høyest!» Richard David Bach (1936-), am. forf.

Kommentarer til denne saken