Både politiet og hjelpeapparatet undervurderer systematisk hvor høy terskelen er for å søke hjelp i partnerdrapssaker, viser en studie.

Politiet i Kirkenes har fått kritikk etter at det ble kjent at den 37 år gamle kvinnen som natt til mandag ble drept sammen med sønnen sin, oppsøkte politiet fredag.

Politiet oppfattet at hun kom for å få informasjon om et forvaltningsvedtak om oppholdstillatelse for sønnen ved et samlivsbrudd.

Krisesentersekretariatet mener det var så mange risikofaktorer i saken at politiet burde forstått at det kunne være en fare for partnerdrap.

Undervurderer

Forsker Solveig K.B. Vatnar ved Oslo universitetssykehus ledet arbeidet med Norges første partnerdrapsstudie, som ble publisert i fjor høst.

Vatnar sier hun ikke vil uttale seg om Kirkenes-saken spesielt, men sier på generelt grunnlag at studien viser at både politiet og helsevesenet har en tendens til å ikke forstå alvoret når en person først tar kontakt i slike saker.

– Politiet og helsevesenet tror folk har en lav terskel for å ta kontakt med dem om partnervold, men det er motsatt, terskelen er veldig høy. Når noen da først tar kontakt, så har det gjerne allerede skjedd mye, og personen har nådd et bekymringspunkt som er høyere enn det instansene tror, sier Vatnar til NTB.

Vatnar sier politi og helsevesen må ta slike henvendelse på største alvor, selv om personen ikke selv presenterer saken som om det skulle være en overhengende fare.

– Bare det at de kommer, er i seg selv et alvorlig varsel, påpeker hun.

Brukte ikke risikoverktøy

Politiet i Kirkenes har fått kritikk for å ikke ha tatt i bruk det pålagte verktøyet SARA (Spousal Assault Assessment Guide), da kvinnen oppsøkte dem fredag.

Verktøyet skal være implementert i alle landets politidistrikter for å bedre kunne vurdere risikoen for partnervold og -drap.

– Selv om møtet handlet om forvaltningsmessige spørsmål, var det så mange risikofaktorer i bildet at varsellampene burde ha blinket, mener leder for Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl.

Hun peker på at det var snakk om et nært forestående samlivsbrudd, at kvinnen hadde utenlandsk bakgrunn og at hun skulle flytte på krisesenter. I tillegg var ektemannen blitt arbeidsløs i løpet av det siste året.

– Alt dette er kjente risikofaktorer for partnerdrap, påpeker Smaadahl.

Hun mener politiet i Kirkenes har begått en grov tjenesteforsømmelse i saken, og sier Spesialenheten for politisaker bør se på saken.

Finnmark politidistrikt har startet en egen gransking. Påtaleleder Morten Daae sier at det løpende blir vurdert om Spesialenheten skal kobles inn.

– Det kan godt tenkes vi ber de se på saken, men vi har ikke konkludert om dette, sier han til NTB.

Lite ressurser

Justisdepartementet uttalte i vinter at SARA-verktøyet nå var implementert i alle landets politidistrikt. I et rundskriv fra Riksadvokaten er politidistriktene også pålagt å ha særlig prioriteringer mot vold i nære relasjoner.

Vatnar sier hennes inntrykk er at det varierer i hvilken grad SARA-verktøyet er tatt i bruk i politidistriktene og også på ulike tjenestesteder innad i hvert distrikt.

– Jeg har mottatt informasjon fra dem som jobber med SARA ute i politidistriktene om at de står i en vanskelig ressurssituasjon, forteller hun.

Departementet har ikke pålagt distriktene å øremerke et visst antall stillinger i til å jobbe med forebygging av partnervold. (©NTB)