Jeg må i korthet skrive om den rivalisering som noen, deriblant meg selv, framføres mellom enkelte fra nevnte bygder, i avisskriv og på sosiale medier.
Nå når vi har blitt til en samlet kommune, da dykker det opp saker om hvor vi skal lokalisere kommunens viktigste helserelaterte tjenester. Slike saker interesserer meg, og derfor denne teksten.
Jeg ønsker naturligvis bedre tilgang for helsetjenester for oss som bor på Drag-Innhavet roden. Disse plassene har i lang tid forsøkt å få slike tjenester lokalisert nærmere.
Nå når noen fra Oppeid-roden vil rivalisere om lokalisering av tjenestene, skrives det ditt og datt hvor viktig det er å samle helsetjenestene på Oppeid, og noen unner ikke noe bli lokalisert på Drag.
Heldigvis for oss som vil ha noen viktige tjenester til Drag, er at vi har kommunepolitikere som ser sakene i forhold til behovene for alle. Og i tillegg til dette, er de dyktige og saklige.
Dette mener jeg er viktig når vi kikker på kartet og innbyggerantallet. De fleste av innbyggerne bor langs E-6. Og etter min mening er dette en god grunn til å lokalisere noen av kommunens viktigste helsetjenester der flertallet bor. Og hvor det finnes flest arbeidsplasser som ved nødsituasjoner bør ha kortere vei enn til Oppeid.

(Samme skriv på samisk)

Ájluovtagij ja Badjesijdagij bidnustallama. Vierttiv oanegattjat tjállet dan bidnustallama birra majt muhtema, aktan mujna, ma muhttin åvddån båhti ulmutjijs dá guovte bájkes avijsajn ja sosiála medijájn.

Dálla gå lip avta suohkanin sjaddam, de badjáni ássje gåsi ja gåggu galggap tsieggit suohkana ájnas varresvuoda dievnastusájt. Ja dákkár ássje muv berusti, ja danen aj dáv tevstatjav tjáláv.

Iesj sidáv diedon buorep dilev midjij gudi årrop Ájluovta ja Sisnuore bájkijn. Dá bájke li guhkes ájgev rahtjam dievnastusájt lagábuj oadtjot.

Dálla gå muhtem Badjesijda bájkega, ja daj lagos bájkijn, sihti bidnustallat dáj birra, de muhttijn tjáleduvvi duot dát man ájnas le Badjesijddaj tjoahkkit varresvuoda dievnastusájt, ja muhtema e åvvånis udna makkárak ájnas dievnastusájt Ájluoktaj.

Vuorbben midjij gudi sihtap muhtem dievnastusájt Ájluoktaj, le jut miján li suohkanpolitihkkára gudi dádjadi almmaláhkáj gæhttjat gájkajt dárbojt. Ja duodden dási, de li tjiehpes suohkanpolitihkkára.

Ja jur dát le aj ájnas gå kárttaj ja álmmuklåhkuj gæhttjap. Ienemus oasse suohkana viesádijs årru E6 rahte milta. Ja muv mielas le dát buorre geografijjalasj sivva tsieggip muhtem suohkana ájnnasamos varresvuodadievnastusáj dåhku gånnå ulmutja årru. Ja gånnå gávnnuji ienemus dakkár barggosaje ma dárbahi hiehtedilen oanep manov gå Badjesijddaj.