Dømt til fengsel i ett år og fire måneder etter vold

En saltenmann er dømt til fengsel av Salten tingrett