En Salten-mann i 30-årene er frikjent for å ha utført en seksuell handling mot ei da sju år gammel jente på bosted i Salten, etter først å ha blitt dømt til 50 dagers fengsel i Salten tingrett.

To av sju dommere mente at han var skyldig og tok dissens, går det fram av dommen fra Hålogaland lagmannsrett.

Flertallet kom på sin side til en annen konklusjon - og det av en oppsiktsvekkende årsak: De mener at jenta fremstår troverdig når hun forklarer seg om hendelser, men fastslår at fremgangsmåten for avhøret etterlater så stor tvil om det kan ha påvirket innholdet at det ikke er mulig å legge det til grunn i en sak hvor det ikke foreligger andre tungtveiende bevis som kan underbygge fornærmedes forklaring.

- Hun ble ikke gitt anledning til å komme med en fri og åpen forklaring. Flertallet har forståelse for at politiet oppfattet det som vanskelig å få fornærmede til å forklare seg, men et barn på ti år vil normalt være i stand til å gi en fri forklaring, og det burde vært forsøkt. Også i løpet av avhøret ble fornærmede flere ganger bedt om å bekrefte et bestemt faktum, noe som ofte ble besvart med et «mhm», «ja» eller «nei».

Tiltalte ble likevel dømt til å betale oppreisning på 40.000 kroner til den fornærmede jenta, fordi beviskravet for «klar sannsynlighetsovervekt» ikke er like strengt som hvis noe skal «bevises utover enhver rimelig tvil».

Mannen ble også dømt for oppbevaring av narkotika og våpen i tingretten. Han anket ikke skyldspørsmålet for disse tiltalepunktene, så lagmannsrettens oppgave var kun å fastsette straff. De landet da på en bot på 10.000 kroner.